Peamine

Navigation:  Süsteemi osad >

Peamine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Antud alalõigu alla on välja toodud:

 

"Laevad" - Laevade loetelu e. Laevaregister - kõik Süsteemi sisestatud Laevad ja nende andmed (lisaks ka jooksev laevakülastuste arv aastas, hetkeseis arvestusega 1 LK/päevas, millistel ATA fikseeritud + andmete kontroll VA poolt);

"Laevakülastused" - kogu LK andmete sisestamise protsess, vastavate Teadete edastamine, LK´ga seotud dokumentide esitamine Agendi poolt - kinnitamine riiklike kontrollorganite poolt;

"Lihtsustatud laevakülastused" - kogu LLK andmete sisestamise protsessvastavate Teadete edastamine, LLK´ga seotud dokumentide esitamine Agendi poolt - kinnitamine riiklike kontrollorganite poolt;

"Kaart" - funktsioon Laevade asukoha vaatamiseks kaardil, LK´ga seotud dokumentide esitamise staatuse jälgimiseks;

"Veeteetasu" - veeteetasu koondarvete genereerimine, makseteatised Agentidele (VA);

"Makseteatised" - makseteatiste ja kreeditmakseteatiste nimekiri (VA);

"HNS aruanded" -  HNS aruannete koostamine (Terminali kasutajale);

"Isikuandmete päring" - (laevapere liikmete ja reisijate) isikuandmete päring LK´de andmete põhjal, koos ekspordiga XLS`i  (PPA kasutajale ja VA kasutajale);

"Jäämurdja tellimused" - jäämurdja tellimuste nimekiri, koos töökäskude loomise funktsionaaliga (VA kasutajale)

"Jäämurdja töökäsud" - jäämurdja töökäskude nimekiri, koos jäämurdja töökasu saatmise funktsionaaliga jäämurdjalle  (VA kasutajale)

"Intsidendi teated" - Intsidendi teadete sisestamine Süsteemi ja nende edastamine;

"Vabastuste nimekiri" - laevade vabastuste koondnimekiri (Administraator)

 

 

peamine