Jooksva ekraani kirjeldus

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Abi >

Jooksva ekraani kirjeldus

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Abifunktsioon Süsteemi kasutamisel, mis võimaldab kasutada abiks Kasutusjuhendit otse Süsteemi sees.

 

Praktiliselt iga ekraanivormi juurest võimalik klikiga nupul "Jooksva ekraani kirjeldus" suunduda vastava alamlõigu juurde Kasutusjuhendis (vt. kirjeldust alalõigus: "Süsteemi töö" > "Abi" > "Jooksva ekraani kirjeldus" )