Lühivalik

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Abi >

Lühivalik

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Avaneb fail, milles kirjeldatud Lühikäskude kogum, mida võimalik kasutada süsteemis klaviatuuri abil toimetamiseks.

 

 

 

Navigeerimine

Filtri seadistamine

Toimetamine

Navigatsioon andmete vaatamise ja toimetamise režiimis

Cursor keys

(←↑→↓)

Liikuda veergude ja sisendväljade vahel

Liikuda toimetaja sees

Shift+↑ / Shift +↓

Sama kui ↑↓

Sõltub jooksvatest sisestamistest

Delete

Kustutada jooksvad sisendandmeid / kustutada veeru element

Sõltub jooksvatest sisestamistest

Insert

- / Sisestada uus element

Sõltub jooksvatest sisestamistest

Backspace

Kustutada jooksvad sisendandmeid ja alustada sisu toimetamist

Sõltub jooksvatest sisestamistest

Enter

Alustada toimetamist / minna rea elemendile

Kinnitada filtri valikut

Kinnitada sisestatud andmed ja minna edasi järgmisele väljale

Escape

-

Loobuda sisestatud andmetest

Tab

Liikumine sisendväljade vahel

Sisendväljade ümberlülitamine

F2

Minna üle filtri seadistamisele

-

-

Ctrl+~

Saata väärtused, värskendada lehekülje andmed

Ctrl+1 … Ctrl+9

Minna leheküljele number…

F12

Minna navigeerimiselt üle filtrisse

Käivitada filter ja minna tagasi navigeerimisse

-

Lisanavigatsioon

Ctrl+PgUp /

Ctrl+PgDown

Liikumine nimekirja lehekülgede vahel Eelmine / Järgmine

Ctrl+< / Ctrl+>

(Ctrl+, / Ctrl+.)

Liikumine Tee elementide vahel

Süsteemsed käsklused

F11

Ava täisekraanil

Ctrl+A

Vali kõik

Ctrl+C

Kopeeri

Ctrl+V

Paiguta siia

Ctrl+X

Eemalda

Ctrl+S

Salvesta jooksva sessiooni andmed

Ctrl+R

Loobu jooksva sessiooni andmetest

Ctrl+W

Sulge jooksev sessioon

Alt+Y / Alt+N

Loo uus element Jah/Ei