Alalõik Fail

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Peamine >

Alalõik Fail

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Antud alalõigu alla on välja toodud Süsteemi peamiste käsufunktsioonide kogum, millest tähtsamad on lisaks läbivalt välja toodud kasutajaekraani paremale äärele (vt. kirjeldust alalõigus: "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus" > "Kasutaja ekraani lühikirjeldus").

 

Käsu aktiveerimiseks suuna kursor vastavale alammenüü reale või vastavale nupule ekraani paremal äärel ja kliki sellel vasaku hiireklahviga.

 

 

 

Main menu File

 

Käsufunktsioonide kirjeldus:

 

taht

Käsk/võimalus jooksva ekraanivormi (Vaate) fikseerimiseks Sessioonis - selline ekraanivorm sulgub järgnevalt ainult antud Sessiooni sulgemise korral Teel.

rist

Käsk jooksva vormi sulgemiseks. Võimaldab sulgeda jooksvat vormi, juhul kui selles pole tehtud muudatusi. Juhul kui vormi oli muudetud, nõuab Süsteem kasutajalt eelnevat sisestatud andmete salvestamist või nendest loobumist

2x

Käsk jooksva Sessiooni sulgemiseks Teel. Käsu valimisel infosüsteem küsib kasutajalt muudatuste salvestamist. Sessiooni sulgemisel sulguvad kõik antud Sessiooni vormid, mis olid avatud.

3x

Käsk kõikide Sessioonide sulgemiseks Teel, peale aktiivse sessiooni.

xkoik

Käsk kõikide Sessioonide sulgemiseks Teel. Juhul kui kas või ühes sessioonis olid tehtud muudatused, küsib süsteem muudatuste salvestamist (või salvestamisest loobumist).

loobuS

Käsk loobuda salvestamata muudatustest jooksvas Sessioonis. Andmed aktiivses Sessioonis pöörduvad tagasi seisukorda, mis oli enne eelmist andmete salvestust (juhul kui neid seal oli).

loobuK

Käsk loobuda kõikidest salvestamata muudatustest kõikides Sessioonides. Andmed Sessioonis salvestuvad seisukorras, mis oli enne eelmist andmete salvestust (juhul kui neid seal oli).

salvestaS

Käsk salvestamata muudatuste salvestamiseks jooksvas Sessioonis.

salvestaK

Käsk kõikide salvestamata andmete/muudatuste salvestamiseks kõikides Sessioonides, mis hetkel Teel.

logi

Käsk Süsteemis töö peatamiseks. Kõik sessioonid säilivad muutumata kujul järgmise sisenemiseni.

 

 

Lisaks on päisesse välja toodud nupp:

 

changes - võimalus andmevälja viimase muutmise aja ja muutja andmete vaatamiseks:

 

kliki nupul vastava ekraanivormi päises

järgnevalt suuna arvutihiir lihtsalt vajaliku kirje reale (vt. näidist all)

P.S. Sarnaselt võimalik vaadata

 

 

Näidis: (parameetri) kirje muutmise aja ja muutja andmete vaatamine Laeva andmete ekraanivormis

 

changes2