Veeteetasu määrad

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Administraator >

Veeteetasu määrad

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Alamlõik ainult VA Finantstöötajale (või Administraatorile) veeteetasude määrade sisestamiseks (vt. tegevuste kirjeldust alalõigust: "Süsteemi töö" > Veeteetasu arvestamine")

 

 

main_menu_administrator_water_fee