Peamine

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Administraator > Süsteemi seadistused >

Peamine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Alamlõik Administraatorile, Süsteemi üldiste seadistuse teostamiseks (vt. tegevuste kirjeldust alalõigu alt: "Süsteemi töö" > " Süsteemi seadistamine" > "Üldised seadistused")

 

main_menu_administrator_system_settings_main