Kasutajad

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Administraator >

Kasutajad

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Alamlõik Administraatorile Kasutajakontode loomiseks ja administreerimiseks Süsteemis (vt. tegevuste kirjeldust alalõigust "Süsteemi töö" >> "Süsteemi seadistamine" >> "Kasutajakonto loomine" > "Kasutajanime ja salasõna alusel")

Samuti Kasutajatele vajadusel (mass) e-maili teadete edastamiseks (vt. tegevuste kirjeldust alalõigust: "Süsteemi töö" >> "Süsteemi seadistamine" >> "Kasutajaõigused" >> Kasutajate (mass)teavitamine e-mailiga"

 

Näidis 1: Kasutajate loetelu (aktiviseeritud filtri parameeter "Põhiroll", valikuga "Terminali kasutaja)

 

users22

 

 

Näidis 2: Kasutajate (mass)teavitamise võimalus e-mailiga

massteade1

 

 

 

NB! Filtri parameetri "Viimati sisseloginud (päevades)"kasutamisega võimalik piirata Kasutajate arvu, kellele teade saadetakse (juhul kui Kasutaja ei ole sisseloginud sisestatud X päeva vältel, siis Talle teadet automaatselt ei edastata!). Teate saatmisest loobumisel Dialoogis (klikkides "Ei"), tuleb saatmise vajadusel järgnevalt protsessi uuesti korrata!  

 

Näidis 3: Kasutaja andmed (Administraatori õigustega sisenemisel)

 

myaccount

 

 

 

Ekraanivormi kirjeldus:

 

Infoblokk

Välja nimetus

Selgitus

Üldinformatsioon
Eesnimi

- Kasutaja eesnimi (ja teine nimi, juhul kui on)


Perekonnanimi

- Kasutaja perekonnanimi

Süsteem kasutab Kasutaja ees- ja perekonnanime kombinatsiooni Süsteemis Teie poolt teistele kasutajatele edastatavate Teadete allkirjastamiseks


Isikukood

- Kasutaja isikukood.

Juhul kui sisestate Süsteemi registreerumisel kellegi teise juba olemasoleva isikukoodi ilmub ekraanile veateatis "Sama Isikukood on juba olemas,..."

Näide:

Error Same ID

Sellisel juhul kliki nupul "Loobu viimastest muudatustest" ja sisesta õige isikukood.

Kontaktandmed
E-mail

- Kasutaja E-posti aadress Antud E-posti aadressile hakkavad saabuma järgnevalt kõik süsteemsed Teated.


Telefon

- Kasutaja telefoninumber


Mobiiltelefon (allkirjastamiseks Mobiil-ID´ga)

- Kasutaja mobiiltelefoninumber, mida kasutatakse mobiil-ID´ga allkirjastamisel (antud numbrile sõlmitud mobiilioperaatoriga leping vastavale teenusele)


Faks

- Kasutaja faksinumber


Skype

- Kasutaja kasutajanimi Skype`s.

Digitaalne allkirjastamine ID-Kaardiga/ Digitempliga/
Digitempliga (Märkeruut)

Administraatori poolt (ainult) märkeruudu aktiveerimisel, saab Kasutaja järgnevalt Süsteemis dokumente allkirjastada ainult Digitempliga - olenemata sellest, kas Kasutaja siseneb Süsteemi ID-kaardiga või Kasutajanime ja Salasõna alusel.

Isikukaardita sisenemiseks
Kasutajanimi

- Kasutaja unikaalne kasutajanimi EMDE`s.


Salasõna

- Kasutaja salasõna EMDE`s.

Login andmed Süsteemi sisenemiseks Kasutajale vajalikud ainult juhul, kui Süsteemi ei ole võimalik siseneda ID-kaardiga (kas ID-Kaart puudub või ei funktsioneeri või on tegemist probleemidega eesti.ee keskkonnas


Kinnita salasõna

- vana salasõna muutmisel, sisesta väljale sama uus salasõna uuesti, mis eelnevalt väljale "Salasõna".

Juhul kui sisestasid antud väljale erineva salasõna eelnevast väljast, siis ilmub ekraanile veateatis "Sisestatus paroolid on erinevad".

Näide:

Error Password is not identical

Sellisel juhul kliki nupul "Loobu viimastest muudatustest" ja sisesta õige salasõna lahtrisse uuesti.

Ajutiselt eemaldatud

Märkeruut

Administraatori või kontoadministraatori poolt (ainult) märkeruudu aktiveerimisel võimalik Kasutajalt ära võtta Süsteemi sisenemise õigused ajutiselt, ilma kasutajakontot hävitamata

Loo uus salasõna

Nupp

Nupp uue Salasõna genereerimise käivitamiseks automaatselt Administraatori poolt (ainult):

kliki lihtsalt nupul ja Süsteem genereerib uue Salasõna, salvestab andmed Süsteemis ja edastab automaatselt Kasutajale vastava sisuga E-posti Teate (aadressile, mis Kasutajale kasutajaandmetesse Süsteemis sisestatud)

 

 

 

 

Lisaks:

 

NB! Salasõna peab sisaldama vähemalt 8-t sümbolit ja nende hulgas peavad olema vähemalt 1 suur ja 1 väike kirjatäht ning number