Seaded

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Administraator > Kaardi seadistused >

Seaded

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Alamlõik Administraatorile, mille kaudu võimalik teostada Süstem kaardifunktsiooni üldiseid seadustusi (vt.tegevusi alalõigu alt: "Süsteemi töö" > "GIS kaart" > "Kaardi seadistamine").

 

 

main_menu_administrator_map_settings_settings