Vaatamise ajalugu

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Administraator > Logid >

Vaatamise ajalugu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funktsioon Administraatorile Kasutajate poolt Süsteemis vaadatud informatsiooni jälgimiseks ajaliselt (vt. kirjeldust alalõigu alt: "Süsteemi töö" > "Logid").

 

main_menu_administrator_logs_view_logs