Sõnumite ajalugu

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Administraator > Logid >

Sõnumite ajalugu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funktsioon Administraatorile Sõnumite (Teadete) edastumise ajaloo ja nende sisu jälgimiseks (vt. kirjeldust alalõigu alt: "Süsteemi töö" > "Logid").

 

main_menu_administrator_logs_messages