Veateatiste ajalugu

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Administraator > Logid >

Veateatiste ajalugu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funktsioon Administraatorile Süsteemi veateaiste ajaloo ja nende sisu jälgimiseks (vt. kirjeldust alalõigu alt: "Süsteemi töö" > "Logid").

 

logerror

 

 

 

info -  otseviide veaga ekraanivormile Süsteemis (kliki nupul)