Tellimused

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Administraator > Organisatsioonid >

Tellimused

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Antud alamlõigu all toimub Organisatsiooni Süsteemi kaudu edastuvate Teadete saamisele registreerimine (vt. tegevuste kirjeldust alalõigu alt: "Süsteemi töö" > "Organisatsiooniregistreerimine Süsteemi" > "Organisatsiooni Teadete saamisele registreerimine")

 

NB! Organistasioonide kontoadministraatoritel võimalik oma kasutajaid reistreerida AINULT nendele teadetele, millised on Administraatori poolt eelnevalt vastavale Organisatsioonile saamiseks sisestatud (infoblokid "Sadam", "Intsidendi tüüp", "Jäämurdja", "Jäätmete tüüp" nähtavad/kasutatavad vastavalt sellele).

vt. tegevuste kirjeldust alalõigu alt: "Süsteemi töö" > "Süsteemi seadistamine" > "Teatemallide seadistamine".

 

 

 

 

Näidis: Tellimuste ekraanivorm

main_menu_administrator_companies_subscriptions 2

 

 

 

NB! Automatiseeritud on Teadetele registreerumise Grupeering valikusse ("Teade") - Organisatsioonile määratud rolli/de alusel.

 

Näidis:  Organisatsiooni teadetele registreerumiste nimekiri

 

main_menu_administrator_companies_subscriptions