Rollid

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Administraator > Organisatsioonid >

Rollid

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Antud alamõigu kaudu toimub Organisatsioonile rolli/de määramine Administraatori poolt ( vt. tegevuste kirjeldust alalõigu alt: "Süsteemi töö" >"Süsteemi seadistamine" >"Organisatsioonile rolli/rolliide määramine")

 

 

Näidis: ekraanivorm Organisatsioonile õiguste määramiseks (antud juhul PPA)

 

main_menu_administrator_companies_roles

 

 

 

Näidis: sadama kasutaja õiguste maatriks

 

main_menu_administrator_companies_roles 2