Organisatsioon

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Administraator > Organisatsioonid >

Organisatsioon

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Antud alamlõigu all toimub Organisatsiooni ja selle Kasutajate andmete Süsteemi sisestamine (vt. tegevuste kirjeldust alalõigus: "Süsteemi töö" > "Süsteemi seadistamine" > "Organisatsiooni registreerimine Süsteemis").

NB! Juhul kui Organisatsioon on samal ajal ka laevaomanik, siis tuleb infoblokis "Üldine informatsioon" aktiviseerida märkeruut "Laevaomanik": vastavalt sellele ilmub Organisatsioon valikusse Laeva andmete parameetri all "Omanik" infoblokis  "Parameetrid")

 

Näidis: Organisatsiooni andmete ekraanivorm

 

main_menu_administrator_companies_company

 

 

Näidis: ekraanivorm Organisatsiooni kasutajale põhirolli-  (vajadusel ka lisarolli) määramiseks ja selle kehtivuse määramiseks

 

main_menu_administrator_companies_company 2