Organisatsioonid

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Administraator >

Organisatsioonid

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Antud alamlõigu kaudu toimub Organisatsioonide nimekirja administreerimine Süsteemis (vt. tegevuste kirjeldust alalõigust: "Süsteemi töö" > "Süsteemi seadistamine" > "Organisatsiooni registreerimine Süsteemis"

 

main_menu_administrator_companies