Antud alalõigu alla koondatud ainult Administraatorile kasutamiseks mõeldud Süsteemi seadistamise ja jälgimisega seotud funktsionaalsused:

 

"Organisatsioonid" - Organisatsioonide nimekirja administreerimiseks;

"Kasutajad" - Kasutajate nimekirja administreerimiseks;

"Veeteetasu määrad" - ekraanivorm parameetrite sisestamiseks, mille alusel Süsteem hakkab automaatselt kalkuleerima veeteetasu summat ;

"Süsteemi seadistused" - eraldi ekraan Süsteemi üldseadistuste teostamiseks ( 4 sakki);

"Kaardi seadistused" - Süsteemis kasutatava kaardi seadistamise funktsioon;

"Dokumendi allkirjastamise test"  - digiallkirjastamise funktsioneerimise test Administraatorile;

"EMTA seadistused"  - antud alamlõiku on ületoodud olemasolevad EMTA veapointerid loendina Süsteemide kaupa (ECS, OMF, ICS, IMF), koos hetkel olemas olevate kirjeldustega (toimetamise võimalusega, kahes keeles), lisaks siia alla välja toodud tabelina EMTA veateadete sisu Süsteemide kaupa ( ICS, ECS, IMF, OMF, POBOX, SDMX).

"Activities" - funktsioon kasutajate poolt blokeeritud andmete deblokeerimiseks ;

 

 

admin