Lootsitellimuse tühistamine

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Lootsi- ja jäämurdja tellimused > Lootsiteenus >

Lootsitellimuse tühistamine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

EMDE ja Eesti Lootsi lootsitellimuste infosüsteemi (ELIS) vahel on realiseeritud osaline elektrooniline andmevahetus (lootsimise- ja lootsikviitungi andmed ainult) üle x-Tee.

NB! EMDE´s realiseeritud teadete mehhanism. Olenevalt teadete hulgast järjekorras konkreetsel ajahetkel võib andmete edastumise aeg infosüsteemide vahel venida (max kuni 15 min).

 

Lootsitellimust tühistada saab EMDE kaudu Laevaagendi firma kasutaja või ka Administraator (ning ELIS´i kaudu vajadusel ka Eesti Lootsi esindaja). Lootsitellimuse tühistamine võimalik ainult kuni Lootsikviitungi väljastamiseni (ELIS´eist), pärast seda andmed READ ONLY. Samuti ei ole võimalik lootsitellimust tühistada juhul kui lootsimiseni on jäänuud aega alla 1-e tunni.

VA kasutajal (VTS) ja Sadama kasutajal võimalik oma RING-tähise kaudu kommentaarides Töölaual ka teenuse osutamisele vajadusel sisestada Staatust "Keeldutud" redbul ning sisestada kommentaaridesse keeldumise põhjus või ettepanekud teenuse muutmisele (samas see ei peata otseselt teenuse osutamist).

 

 

 

 

1. Sisene alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus").

 

3. Avanenud LK ekraanivormis kliki järgnevalt sakile "3.Lootsi- ja jäämurdja teenuste tellimine" (vt. Näidist all).

 

Näidis

 

pilottyh

 

4. Kliki nupule tühista vajaliku lootsitellimuse rea lõpus ja ekraanivormi päisesse ilmub Dialoog " Lootsitellimus eemaldatakse koheselt või saadetakse päring tellimuse tühistamiseks ja seda taastada ei ole võimalik. Olete kindel, et soovite jätkata?"(vt. Näidist all).

4.1. juhul kui klikkida nupule "Jah":

4.1.1. juhul kui lootsitellimust ei olnud eelnevalt saadetud (ELIS´esse) e. Staatusega graybul , siis antud teenuse kirje rida lihtsalt kaob ekraanivormist;

 

Näidis: lootsitellimuse tühistamine

 

pilottyh2

 

4.1.2. juhul kui lootsitellimus oli juba eelnevalt saadetud (ELIS´esse), siis

- muutub lootsitellimuse Staatus bullyellow : kursori suunamisel RING-tähisele ilmub teade "Tühistamine on saadetud kuupäev/kellaaeg" (tühistamise teade edastatud ELIS´esse x-Tee kaudu), nupp tühistakaob teenuse realt.

 

pilottyh3

 

4.1.3. Töölaual fikseerub samuti teenuse real Staatus "Tühistatud"ja viimase saatmise kuupäev/kellaaeg

 

4.2. juhul kui klikkida nupule "Ei":

4.2.1. antud lootsitellimuse andmed säiluvad täpselt samas seisukorras nagu nad olid ennem nupule tühista klikkimist;

 

4.3. juhul kui klikkida nupule X , Dialoogi paremas ääres

- ei toimu üldse midagi ja Dialoogi aken lihtsalt kaob.

 

5. Pärast lootsitellimuse tühistumist ELIS´eis, muutub lootsitellimuse Staatus vastavalt ka EMDE`s: RING-tähis muutub (punaseks) >>> redbul "Lootsitellimus on tühistatud kuupäev/kellaaeg)  (vt. Näidist all)

 

Näidis: lootsitellimus on tühistatud

 

pilottyh4

 

 

5.1. Vastavalt kajastub lootsitellimuse tühistamine ka vastaval lootsimise real Töölaual (vt. Näidist all)

 

Näidis: tühistatud lootsitellimus Töölaual

 

pilottyh5

P.S. Juhul kui lootsitellimuse tühistab Agent, siis muutuvad Töölaual kõik RING-tähised punaseks,

 

 

 

Lisaks:

- lootsitellimust millisele on EMDE´s väljastatud Lootsikviitung (ELIS´eis juba suletud lootsimist) ei ole võimalik enam tühistada (nupp tühista kaob lootsimise rea tagant ekraanivormis)

- kogu konkreetse lootsitellimusega seotud tegevuste ajalugu säilub vastava rea Kommentaarides (kliki LK vastava teenuse rea RING-tähisel tellimuste ekraanivormis või Töölaual) (vt. kirjeldust järgnevalt alamlõigust "Lootsitellimuse kommentaaride funktsioon ja ajalugu".