Lootsitellimuse staatused

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Lootsi- ja jäämurdja tellimused > Lootsiteenus >

Lootsitellimuse staatused

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Lootsitellimuse protsess:

 

1. Lootsitellimuse sisestamine EMDE´sse  > Saatmine ELIS´i > Registreerimine ELIS`is > Kinnitamine/Tühistamine ELIS´is > Muutmine/tühistamine/saatmine EMDE´s > Sulgemine ELIS´is > Lootsikviitungi andmete edastumine EMDE´sse.

 

2. Lootsitellimuse sisestamine ELIS´i kaudu (vajadusel) > Lootsitellimuse sidumine LK-numbriga EMDE´s (AINULT juhul kui LK EMDE´s olemas) > Sulgemine ELIS´is > Lootsikviitungi andmete edastumine EMDE´sse AINULT juhul kui LK EMDE´s olemas

 

Kasutatavad andmete edastuse Staatused lootsitellimuse juures:

 

Staatused Töölaual

x-Tee teated


Tegevuse Staatused lootsitellimusega

 

eitellitud


- lootsitellimust ei ole sisestatud

graybul - kursoriga suunates "Lootsitellimus ei ole saadetud"

- lootsitellimust ei ole Süsteemi sisestatud;

Staatus_Saadetud


- lootsitellimus on sisestatud/salvestatud, aga ei ole saadetud ELIS´esse

graybul - kursoriga suunates "Lootsitellimus ei ole saadetud"

- lootsitellimus on sisestatud/salvestatud, aga ei ole saadetud ELIS´esse (NB! juhul kui nupp "Saada" real näha, siis lootsitellimus Agendi poolt ELIS`esse veel saatmata));

ordered

 

- lootsitellimus on Agendi poolt sisestatud ja saadetud ELIS´esse (ootab registreerimist ELIS´eis)

bluebul - kursoriga suunates " Lootsitellimus on saadetud + kuupäev/kellaaeg"

bluebul - kursoriga suunates "Tühistamine on saadetud+ kuupäev/kellaaeg"

- (klikkimisel nupul "Saada" või "Saada kõik") lootsitellimus on sisestatud ja saadetud ELIS`esse;

- (klikkimisel nupul "Tühista") lootsitellimuse tühistamine on saadetud Agendi poolt ELIS´esse .

registered

Tellimus on registreeritud

- lootsitellimus on vastuvõetud Eesti Lootsi poolt/registreeritud ELIS´is;

bullyellow - kursoriga suunates "Lootsitellimus on registreeritud+ kuupäev/kellaaeg"

bullyellow - kursoriga suunates "Lootsitellimus on muudetud+ kuupäev/kellaaeg"

bullyellow - kursoriga suunates "Tühistamine on saadetud+ kuupäev/kellaaeg"

- lootsitellimus on vastuvõetud/registreeritud ELIS´is;

 

- lootistellimuse andmeid on muudetud (NB! juhul kui nupp "Saada" real näha, siis muudatused ELIS´esse Agendi poolt veel saatmata);

- lootsitellimus on tühistatud Agendi poolt (edastatud ELIS´esse)

Staatus_Kinnitatud

Lootsitellimuse kinnitus

- lootsitellimus on kinnitud Eesti Lootsi poolt (ELIS´is)

greenbul - kursoriga suunates "Lootsitellimus on kinnitatud+ kuupäev/kellaaeg"

greenbul - kursoriga suunates "Tühistamine on saadetud+ kuupäev/kellaaeg"

- lootsitellimus on kinnitud Eesti Lootsi poolt (ELIS´eis)

 

(klikkimisel nupul "Tühista") lootsitellimuse tühistamine on saadetud Agendi poolt ELIS´esse .

tyhistatud3

Lootsitellimus on tühistatud

- lootsitellimus on tagasilükatud/tühistatud (ELIS´is)

redbul - kursoriga suunates "Lootsitellimus on tühistatud+ kuupäev/kellaaeg"

- lootsitellimus on tagasilükatud/tühistatud Eesti Lootsi poolt (ELIS´is)

pilotclosed

Lootsikviitung

- lootsitellimus on suletud Eesti Lootsis/ ELIS`est lootsikviitungi andmed saadetud (järgnevalt READ ONLY)

pilotdone - kursoriga suunates "Lootsitellimus on suletud + kuupäev/kellaaeg"

- lootsitellimus on arveldatud/suletud ELIS´is (EMDE´sse on edastatud lootsikviitungi andmed)

 

e-maili teadete edastumise loogika :

 

 

-   Teade lootsi tellimuse esitamisest - Agendi poolt lootsitellimuse saatmisel EMDE´st;

- Teade lootsitellimuse kinnitamisest - pärast ELIS´is lootsitellimusele lootsi määramist.

 

NB! TEATED edastuvad Kasutajatele AINULT juhul  kasutajad ON nendele registreeritud!

 

 

P.S. Töölaual RING-tähised ainult Agendi kommentaaride sisestamiseks ja ELIS`eis teostatud muudatuste näitamiseks EMDE`s (seal säilub kogu lootsitellimusega seotud tegevuste ajalugu). Eesti Lootsi poolsed kommentaarid sisestuvad Kommentaaride alla elektroonilise andmevahetusega, ELIS´eis lootsimise muutmise põhjuste sisestamisele vastavalt.

 

Juhul kui esinevad probleemid lootsitellimuse elektroonilise andmeedastusega (EMDE><ELIS) üle x-Tee , ilmuvad vastavasisulised veateatised EMDE logisse.

 

 

NB! Lootsiteenuse andmete muutmisel EMDE´s tuleb ALATI klikkida uuesti nupul "Saada" konkreetse teenuse real (vastasel juhul teenuse muudatuse andmed ELIS´esse ei edastu!)

 

 

LISAKS:

NB! Juhul kui Süsteem on avatud pidevalt, tuleb Staatuste jälgimiseks ekraani aeg-ajalt "üle lugeda".

 

EMDE ja Eesti Lootsi lootsitellimuste infosüsteemi (ELIS) vahel on realiseeritud osaline elektrooniline andmevahetus (lootsimise- ja lootsikviitungi andmed ainult) üle x-Tee.

 

NB! EMDE´s realiseeritud teadete mehhanism. Olenevalt teadete hulgast järjekorras konkreetsel ajahetkel võib andmete edastumise aeg infosüsteemide vahel venida (max kuni 15 min).

 

Lootsitellimust võib tühistada igal ajal - enne Lootsikviitungi väljastamist.