LK´ga mitteseotud lootsitellimuse esitamine

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Lootsi- ja jäämurdja tellimused > Lootsiteenus >

LK´ga mitteseotud lootsitellimuse esitamine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Lootsiteenuste tellimuse esitab ja seda muudab vajadusel Süsteemi kaudu Laevaagendi firma kasutaja (vt. lisaks informatsiooni eelnevast alamlõigust "Lootsiteenused") ..

EMDE on liidestatud Eesti Lootsi lootsitellimuste infosüsteemiga (ELIS) ja Süsteemide vahel toimub osaline elektrooniline andmevahetus.

 

Antud funktsionaalsus võimaldab sisestada Süsteemi Lootsitellimusi, mis ei ole otseselt LK´ega seotud (ehk siis mere-punktist mere-punkti  näit. Väinamere läbimisega seotud lootsimised enne/pärast laevakülastust).

 

EMDE ja Eesti Lootsi lootsitellimuste infosüsteemi (ELIS) vahel on realiseeritud osaline elektrooniline andmevahetus (lootsimise- ja lootsikviitungi andmed ainult) üle x-Tee.

NB! EMDE´s realiseeritud teadete mehhanism. Olenevalt teadete hulgast järjekorras konkreetsel ajahetkel võib andmete edastumise aeg infosüsteemide vahel venida (max 15 min).

 

ERAND:

Juhul kui on vajalik nn. avamere punktiga seotud lootsimine   -   tuleb lootsiteenus tellida Eesti Lootsist ALATI otse (telefon, e-mail, jms)!

 

 

NB! Lisatud kontroll kõikide nõutud Laeva parameetrite väljade täitmiseks: tellimusi teenustele ei ole võimalik ennem saata  (ilmub vastavasisuline veateatis)

 

 

1. Sisene alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus").

 

3. Kliki järgnevalt sakile "3.Lootsi- ja jäämurdja teenuste tellimine".

 

 

Näidis: LK´ega mitteseotud lootsitellimuse lisamine

 

pilot10

 

 

 

4. LK´ega mitteseotud Lootsitellimuse lisamiseks kliki nupule "Lisa lootsitellimus" infobloki all "Teise regiooniga seotud lootsimised".

 

5. Infobloki alla ilmub uus teenuserida, milles TULEB algselt valikust klikiga sisestada soovitav lootsiteenuste regioon väljale "Lootsipiirkond/Reid".

 

lootsregion

 

6. Regiooni sisestamisele järgnevalt aktiviseeruvad teised andmeväljade real:

 

lootsregion2

 

7. Valikute alt KUST ja KUHU sisestada väljadele sobivad merepunktid. Valikute alla ilmuvad ALATI AINULT eelnevalt sisestatud Lootsipiirkonna/Reidi merepunktid!

 

8. Andmeväli "Suund" täitub automaatselt, kas Saabumine või Väljumine ( vajadusel kasutaja poolt samas muudetav vastava valiku kaudu).

 

9. Sisesta väljale "Vajalik (millal)" soovitav lootsimise aeg kas kalender-funktsiooni abil või käsitsi sisestamisega.

 

10. Lootsitellimuse saatmine:

NÕUE: väljad "Kust", "Kuhu", "Vajalik (millal)" ja "Suund" peavad tellimuse saatmiseks olema täidetud, muidu ilmub saatmisel vastavasisuline veateatis ekraani päisesse!

 

lootssend

 

 

- konkreetse lootsitellimuse edastamiseks, kliki nupule "Saada" samal real.

- kõikide infobloki alla sisestatud lootsitellimuste andmete saatmiseks korraga, kliki nupule "Saada kõik"  (edastuvad ainult veel saatmata lootsitellimuste andmed).

 

 

NB! Lootsiteenuse andmete lihtsalt salvestamine nupuga save andmeid ELIS´i ei edasta!

 

NB! EMDE`sse ja ELIS`i (Eesti Lootsi lootsitellimuste infosüsteemi) sisestatud regioonid ning maa- ja merepunktid on omavahel 1:1 sükroniseeritud vastavate loodud ELIS-koodide abil mõlemas Süsteemis. EMDE`st ELIS´i edastuvad ainult nende lootsimispunktidega lootsiteliimused, millised olemas mõlemas Süsteemis (vt. lisaks:  "Alalõik Loetelud" > "Kohanimeloendid" > "Sadamad" > "Sadam"  ja "Maa- j Merepunktid")..

 

 

KOGU ÜLEJÄÄNUD PROTSESS LK´ga mitteseotud lootsitellimusega ON SARNANE LK´e põhise lootsitellimuse esitamisega:

vt. lisaks selgitusi alamlõigu alt "Lootsiteenus" ja selle alamlõikude alt!

 

 

Lisaks:

- vt. lisatud näidiseid eelmise alamlõigu all ("Lootsitellimuse sisestamine LKE`st genereerimisega ja saatmine"