Lootsitellimuse muutmine ja uuesti saatmine

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Lootsi- ja jäämurdja tellimused > Lootsiteenus >

Lootsitellimuse muutmine ja uuesti saatmine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

EMDE ja Eesti Lootsi lootsitellimuste infosüsteemi (ELIS) vahel on realiseeritud osaline elektrooniline andmevahetus (lootsimise- ja lootsikviitungi andmed ainult) üle x-Tee.

NB! EMDE´s realiseeritud teadete mehhanism. Olenevalt teadete hulgast järjekorras konkreetsel ajahetkel võib andmete edastumise aeg infosüsteemide vahel venida (max 15 min).

 

Lootsitellimuse andmeid EMDE`s muuta saab Laevaagendi firma kasutaja või ka Administraator (ning ELIS´ei kaudu vajadusel ka Eesti Lootsi esindaja, ainult LK eelneval olemasolul EMDE´s). Andmete muutmine lootsitellimuses võimalik kuni Lootsikviitungi väljastamiseni (ELIS´eist) või selle tühistamiseni (pärast seda READ ONLY).

 

 

 

 

1. Sisene alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus").

 

3. Kliki järgnevalt sakile "3.Lootsi- ja jäämurdja teenuste tellimine" (vt. Näidist all).

 

Näidis

pilotchange2

 

 

4. Muuda saadetud lootsitellimuse aega vastaval liikumise real, infobloki all "Lootsimised" (vt. Näidist all):

- muuda lootsitellimuse aega käsitsi või kasuta selleks kalender-funktsiooni abi (vt. tegevuse kirjeldust alamlõigust: "(c)ONE tarkvara kirjeldus" >>> "Abifunktsioonid")

- muudatuse sisestuseks serverile  - "loe ekraan üle" klikiga kas alamlõigu nimetusele või aktiivsele Vaatele Sessioonis ja reale ilmub uuesti nupp "Saada".

 

Näidis

pilotchange

 

5. Lootsitellimuse muudatuse andmete saatmiseks Eesti Lootsi (ELIS´esse) kliki KINDLASTI nupul "Saada" vastaval real.

 

 

TULEMUS:

muudetud lootsitellimus on salvestatud EMDE`s ja saadetud x-Tee kaudu ELIS´esse

- nupp "Saada" kaob vastavalt liikumise realt (ilmub uuesti tagasi juhul kui rea kirjetes teostatakse muudatusi, ekraani "ülelugemisel");

- RING-tähis vastava "Vajalik millal" lahtri real muutub bullyellow >>> bluebul ja Töölaual: Staatus muutub >>> "Registreeritud;

- edastub x-Tee Teade EMDE`st ELIS`esse Lootsitellimuse registreerumiseks;

- kõik lootsitellimusega seotud toimingud/sõnumid fikseeruvad EMDE logis ja selle lootsitellimuse ajaloos (Kommentaarides).

 

 

Näidis: Muudetud andmetega lootsitellimus Töölaual

 

pilot14

 

6. (Muudetud) lootsitellimuse saatmise fikseerimine Süsteemis (Agendi tarvis):

- pärast saadetud lootsitellimuse registreerumist ELIS´eis muutub LK Töölaual vastava lootsimise rea Staatus: "Registreeritud" >>> "Tellitud"

 

 

 

Lisaks:

- juhul kui lootsitellimuse muudatus salvestada lihtsalt nupuga save, siis lootsitellimuse muudatuse andmed ELIS´esse ei edastu (nupp "Saada" jääb vastava lootsimise reale ekraanivormis, Tööalauale ilmub Staatus "Ei ole saadetud" ja RING-tähis muutub jällegi >>> graybul )!

-kogu konkreetse lootsitellimusega seotud tegevuste ajalugu säilub vastava rea Kommentaarides (kliki LK vastava teenusese rea RING-tähisel tellimuste ekraanivormis või Töölaual) (vt. kirjeldust järgnevalt alamlõigust "Lootsitellimuse kommentaaride funktsioon ja ajalugu".