Lootsiteenus

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Lootsi- ja jäämurdja tellimused >

Lootsiteenus

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

EMDE ja Eesti Lootsi lootsitellimuste infosüsteemi (ELIS) vahel on realiseeritud osaline elektrooniline andmevahetus (lootsimise- ja lootsikviitungi andmed ainult) üle x-Tee.

 

NB! EMDE`sse ja ELIS`i (Eesti Lootsi lootsitellimuste infosüsteem) sisestatud regioonid ning maa- ja merepunktid on omavahel 1:1 sükroniseeritud vastavate ELIS-koodide abil mõlemas Süsteemis. EMDE`st ELIS´i edastuvad ainult nende lootsimispunktidega lootsitellimused, millised olemas mõlemas Süsteemis (uute koodide sisestamise, koodide muutmise või eemaldamise lepivad vajadusel omavahel eraldi kokku Süsteemide administraatorid)! Algaselt koodid sisestatud Süsteemide Arendaja poolt, järgnevad sisestamised/muudatused teostavad vastavate Süsteemide administraatorid käsitsi.  vt. lisaks selgitusi alamlõigust "Süsteemi osad" > "Lootsi- ja jäämurdja teenused"

 

NB! Lootsitellimuste esitamine on Sihtsadama/Regiooni põhine - lootsitellimuse valikutesse "Kust-Kuhu" ilmuvad AINULT vastava Regiooni maa- ja merepunktid.

 

NB! Lisaks on realiseeritud on ka LK´ga mitteseotud lootsitellimuse sisestamise funktsionaalsus (vt. tegevuseid järgnevast alamlõigust "LK´ga mitteseotud lootsitellimuse esitamine").

 

NB! EMDE´s realiseeritud teadete mehhanism. Sellega seoses võib andmete edastumise aeg infosüsteemide vahel venida (max kuni 15 min). Andmete liikumise kiirus olenevalt teadet/info kogusest järjekorras (edastamine päringu alusel ELIS´eist)

 

Eesti Lootsi töötajad EMDE´s login-andmeid ei oma, nemad töötavad jätkuvalt ELIS`is edasi.

 

EMDE´s salvestub kogu Lootsitellimusega seonduv infovahetus ja samuti pärast lootsimise sulgemist ELIS´s - ka teenuse maksumus koos arvestuse parameetritega (Lootsikviitungis)  - AINULT juhul kui vastav LK EMDE´s olemas (LK numbri alusel).

 

Kogu konkreetse lootsitellimusega seotud tegevuste ajalugu säilub vastava rea Kommentaarides (kliki LK vastava liikumise rea RING-tähisel tellimuste ekraanivormis või Töölaual) vt. kirjeldust järgnevat alamlõigust "Lootsitellimuse kommentaaride funktsioon ja ajalugu".

 

Lootsitellimuse esitamisel ja kinnitamisel edastuvad pooltele vastavasisulised automaatsed e-posti Teated, lootsitellimuste Staatuse hetkeseisud edastuvad aga EMDE-ELIS elektroonilise andmevahetuse teel üle x-Tee (ainult need ELIS´ei kaudu sisestatavad lootsitellimused kajastuvad järgnevalt EMDE`s, millistele EMDE´s eelnevalt registreerunud LK number).

 

ERAND:

Juhul kui on vajalik nn. avamere lootsimine (kahe erineva lootsimise Regiooni merepunktide vahel),  tuleb selline lootsiteenus tellida ALATI otse Eesti Lootsi kaudu eraldi!

 

 

 

Lootsitellimuse andmete salvestamise ja saatmise nuppude loogika:

 

klikiga nupule save toimub ainult sisestatud lootsitellimuse andmete salvestamine!

klikiga nupule "Saada kõik" või "Saada" (konkreetse teenuse rea juures) toimub andmete salvestumisele lisaks ka automaatselt elektrooniline andmeedastus Eesti Lootsi Lootsitellimuste Infosüsteemi (ELIS)!

klikiga nupule "Saada kõik" salvestatakse ja edastatakse kõik vastavad tellimused teenuse teostajale, mis ei olnud eelnevalt saadetud (samuti ka muudatused) e. nimetatud nupu klikkimisel kontrollib Süsteem automaatselt üle vastava teenuse infobloki all olevad salvestused ja nende Staatuse ning juhul kui salvestatud andmed on seal saatmata, siis saadab need kõik korraga teenuse pakkujale;

selleks, et tellimustes teostatud muudatused jõuaksid teenuse osutajani, tuleb sisestatud muudatused KINDLASTI uuesti saata! Juhul kui aeg teenuse osutamise vajaduse ajani on väiksem kui muudatuste esitamise kokkulepitud aeg, siis tuleb lisaks andmete sisestamisele/saatmisele võtta ühendust teenuse osutajaga (Eesti Lootsi operaatoriga) ka telefoni teel!

 

 

 

tühista - nupp lootsitellimuse tühistamiseks (vastava liikumise rea lõpus), millele klikkimisel ilmub alati järgnev dialoog:

pilot13

 

Jah - lootsitellimus tühistatakse (e. juhul kui tellimust veel ei saadetud, siis lihtsalt kaob Süsteemist ja juhul kui oli saadetud, siis tühistatakse);

Ei - lootsitellimust ei tühistata, säilib eelnev andmete sisestuse seis;

X - sulge dialoog (ei toimu midagi, samas sessioon jääb avatuks);

 

NB! Lootsitellimust saab tühistada igal ajal - enne Lootsikviitungi väljastamist e. ennem sulgemist ELIS´is (nii EMDE kui ELIS´e kaudu).

 

NB! Lootsiteenuse andmete muutmisel EMDE´s tuleb ALATI klikkida uuesti nupul "Saada" konkreetse teenuse real (vastasel juhul teenuse muudatuse andmed ELIS´i ei edastu!)

 

PIIRANG: ELIS´is ei salvestu lootsitellimus/lootsitellimuse muutuse infot juhul, kui nende esitamise hetkest lootsimise alguseni on jäänud aega vähem kui 1 TUND.

 

NB!

Lootsiteenuste tellimine/muutmine/tühistamine, juhul kui EMDE ei tööta mingil põhjusel (kui EMDE`s on teenusega seotud LK juba registreeritud, siis tellimuse juures kindlasti teatada/esitada ka selle number):

 

Eesti Lootsi valveoperaator

tel. 605 3888

e-mail: tellimus@loots.ee

 

 

tel - Agendifirma kontaktandmed lootsitellimuse juures (infoväli avaneb klikiga)

 

 

 

Lisaks:

 

- Töölaual alati näidatud viimaste andmetega lootsitellimuse saatmise aeg ja vastav eksemplar. Kogu lootsitellimuse ajalugu nähtav kommentaaride funktsiooni kaudud (klikkida RING-tähisel vastava lootsitellimuse juures või LK´e Töölaual).

 

Sadamate loetelu juurde on üleslaaditud 6 reidi (koos koodidega) - Eesti suuremate sadamate tarvis, mida vastaval vajadusel kasutada (Laeva saabumisel reidile). Kasuta reidide leidmiseks loetelust nimekirja päises asetseva filtri võimalusi (reidid on leitavad sõna REID alusel filtri parameetriga "Rahvusvaheline nimetus")

 

reid

 

 

 

NB! Lisatud kontroll kõikide nõutud Laeva parameetrite väljade täitmiseks: tellimusi teenustele ei ole võimalik ennem saata  (ilmub vastavasisuline veateatis)