Lootsikviitung

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Lootsi- ja jäämurdja tellimused > Lootsiteenus >

Lootsikviitung

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Lootsikviitungi andmed, koos vastava printvormiga, ilmuvad EMDE´sse pärast konkreetse lootsimise sulgemist Eesti Lootsi poolt (ELIS`es).

 

EMDE ja Eesti Lootsi lootsitellimuste infosüsteemi (ELIS) vahel on realiseeritud osaline elektrooniline andmevahetus (lootsimise- ja lootsikviitungi andmed ainult) üle x-Tee.

NB! EMDE´s realiseeritud teadete mehhanism. Olenevalt teadete hulgast järjekorras konkreetsel ajahetkel võib andmete edastumise aeg infosüsteemide vahel venida (max 15 min).

 

 

 

 

1. Sisene alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus").

 

3. Avanenud LK ekraanivormis kliki järgnevalt sakile "3.Lootsi- ja jäämurdja teenuste tellimine" (vt. Näidist all).

 

Näidis: Lootsimise andmed EMDES, pärast sulgemist ELIS`es

 

Lkviitung1

 

 

 

 

4. Lootsikviitungi andmed ilmuvad vastava teenuse lootsitellimuse reale pärast vastava lootsimise sulgemist ELIS´eis:

4.1. lahtri alla "Kviitungi number" - ilmub antud lootsimisele ELIS´eis määratud unikaalne lootsimise number (näit. L14-23827) ja samuti ka lootsimise andmetega lootsikviitungi print-vorm (PDF), mis avaneb sellel klikkimisega (vt. Lootsikviitungi andmete printvormi näidist all);

4.2. lahtri alla "Lootsi saabumine" - ilmub lootsimisele ELIS´eis fikseeritud lootsi laevale saabumise aeg;

4.3. lahtri alla "Lootsi lahkumine" - ilmub lootsimisele ELIS´eis fikseeritud lootsi laevalt lahkumise aeg;

4.4. lahtri alla "Miilid" - ilmub lootsimisele ELIS´eis fikseeritud lootsiga läbitud tee pikkus meremiilides (ainult juhul kui antud lootsimine sisaldas ka merelootsimist);

4.5. lahtri alla "Lootsitasu (EUR) - ilmub ELIS`is lootsimise sulgemisel fikseeritud lootsiteenuste kalkulatsiooni järgne summa;

4.6. nupp tühista kaob antud lootsitellimuse rea tagant automaatselt - seda lootsitellimust ei ole võimalik enam EMDE`s tühistada (andmed READ ONLY).

 

NB!

Juhul kui ELIS´eis toimub lootsimise andmete/kalkulatsiooni korrigeerimine kontrollile järgnevalt Eesti Lootsi raamatupidamise poolt, edastuvad uued lootsikviitungi andmed vastavalt pärast lootsimise sulgemist ELIS´eist üle x-Tee ka EMDE`sse (ainult juhul kui Lootsitellimus oli sisestatud EMDE kaudu).

 

5. Lootsitellimuse sulgemisel ELIS´eis, ilmub mõne aja möödudes Staatus "Suletud" ka vastava lootsitellimuse reale Töölaual (vt Näidist:"Suletud" Staatusega lootsitellimus Töölaual)

 

6. Kogu konkreetse lootsitellimusega seotud tegevuste ajalugu säilub vastava rea Kommentaarides (kliki LK vastava teenuse rea RING-tähisel tellimuste ekraanivormis või Töölaual lahtris "LOOTS") (vt. kirjeldust järgnevast alamlõigust "Lootsitellimuse kommentaaride funktsioon ja ajalugu".

 

 

Näidis : Lootsikviitungi andmete printvorm

 

Lkviitung2

 

 

 

Näidis: "Suletud" Staatusega lootsitellimus Töölaual

 

Lkviitung3