Lootsi- ja jäämurdja tellimused

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine >

Lootsi- ja jäämurdja tellimused

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Antud alamlõigu alla grupeeritud LK käigus vajalike lootsi- ja jäämurdja teenuste tellimise funktsionaalsus.

 

EMDE ja Eesti Lootsi lootsitellimuste infosüsteemi (ELIS) vahel on realiseeritud osaline elektrooniline andmevahetus (lootsimise- ja lootsikviitungi andmed ainult) üle x-Tee. Lisaks on realiseeritud on ka LK´ga mitteseotud lootsitellimuse sisestamise funktsionaalsus

 

Jäämurdja (JM) teenuse tellimise osas EMDE´s realiseeritud järgmised teineteisest eraldatud funktsionaalsused:

- JM teenuse tellimise, muutmise, kinnitamise, tühistamise ja kommenteerimise võimalus Agendile ning lisaks eelnevale ka Staatuste lisamine VA kasutajale;

- JM tellimuste nimekirja alusel töökäskude loomine ja saatmine jäämurdjatele, VA kasutajale (VTS). Infovahetus Jäämurdja tellimuste ja konkreetsete töökäskude osas nähtav AINULT VA Kasutajale (VTS) ning konkreetsele jäämurdjale.

 

 

NB! EMDE´s realiseeritud teadete mehhanism. Olenevalt teadete hulgast järjekorras konkreetsel ajahetkel võib andmete edastumise aeg infosüsteemide vahel venida (max 15 min).

 

NB! Lisatud kontroll kõikide nõutud Laeva parameetrite väljade täitmiseks: tellimusi teenustele ei ole võimalik ennem saata  (ilmub vastavasisuline veateatis)