Logide vaatamine

Navigation:  Süsteemi töö > Logid >

Logide vaatamine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Logisid Süsteemis vaadata saab ainult Administraator.

 

1. Sisene alamlõiku "Logid", alalõigu alt "Administraator" menüüs.

 

1.1. Logiandmete mugavamaks vaatamiseks kasuta vajalike filtreid ja samuti ka olemasolevaid sortereid logiandmete nimekirjade päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus").

 

1.2. Logide mugavamaks kasutamiseks on logide filtrite valikud eelnevalt grupeeritud nende kasutamise reaalsetele võimalustele vastavalt

 

 

 

2. Sakk "1.Sõnumite ajalugu"

 

Näidis 1: vt. kirjeldust eelnevast alalõigust "Logid".

 

messagehis

 

 

 

 

3. Sakk "2. EMTA logid"

 

Näidis 2

emtaLogs

 

 

- veateatise sisu vaatamiseks kliki nupul error vastaval real, lahtris Vastus

- failide sisu vaatamiseks kliki nupul xml vastavas lahtris: päringufailid lahtris "Sõnum" ja   vastusfailid lahtris "Vastus".

 

Näidis: EMTA veateatis (ICS), koos kirjeldusega

 

EMTAviga

 

 

3.1. EMTA logide mugavamaks kasutamiseks on realiseeritud teadete automaatne grupeering süsteemide kaupa, koos multivaliku võimalusega teate päringus/vastuses:

juhul kui aktiveerida filtri parameetris "Süsteem" klikiga konkreetne valik (näit. ICS), siis filtri valiku "Viide" alla ilmub nimekiri ainult vastava süsteemiga seotud kaubadokumentidest;

 

vt. alltoodud Näidet

ens

 

 

juhul kui "Süsteem" filtrit mitte aktiveerida on võimalik, multivaliku funktsiooni abil valida valikust saadetavate/saabuvate vastuste "Sõnum" ja "Vastus" filtritest täisnimekirjadest sobivad parameetrid otsingusse

- kliki vasaku hiireklahviga nupule plus ja järgnevalt sobival kirjel ilmuvas valikus (mitme kirje sisestamiseks filtrisse korda tegevust teiste vastavate kirjetega nimekirjas);

- valiku eemaldamiseks filtrist, kliki vasaku hiireklahviga vastaval kirjel filtris ja järgnevalt nupule minus (mitme kirje eemaldamiseks filtrist, korda tegevust teiste vastavate kirjetega filtris);

 

vt. alltoodud Näidet

plussmiinus

 

4. Sakk "3.Sisselogimiste ajalugu"

 

Näidis 3: vt. kirjeldust eelnevast alalõigust "Logid".

 

loghis

 

 

5. Sakk "4.Veateatiste ajalugu"

 

Näidis 4: vt. kirjeldust eelnevast alalõigust "Logid".

 

logerror

 

 

info  -  nupp/otseviide vealisele ekraanivormile Süsteemis, juhul kui selline veateatises olemas (kliki nupul)

 

 

6. Sakk "5.Vaatamise ajalugu"

 

Näide 5: vt. kirjeldust eelnevast alalõigust "Logid".

 

lookhis

 

6.1. Lahtris "Vaadata" võimalik klikiga faili ikoonil avada vastava Dokumendi/Teate sisu.

 

 

7.  Sakk "6.Isikuandmete päringu ajalugu"

 

logid1

 

vt. kirjeldust eelnevast alalõigust "Logid".

 

 

 

 

Lisaks:

 

järgmisel sisenemisel avanevad logide andmed parameetritega, mis jäeti Kasutaja poolt eelmisel korral, e. siis juhul kui aktiviseeriti mingisugused Filtri parameetrid otsinguks ja järgnevalt väljuti Süsteemist ilma neid eemaldamata, siis alamlõik avaneb järgmisel sisenemisel, vastavate logide andmetega - sisenemise hetkeks.