Logid

Navigation:  Süsteemi töö >

Logid

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Süsteemis Arendaja poolt loodud funktsioon 6-te tüüpi logide vaatamiseks:

 

Sõnumite ajalugu (logides fikseeruvad kõik Süsteemi kaudu edastuvad Sõnumite tüübid: E-posti teade; EMTA logid; SAP logid, SSN teade, SSN´i ja E-maili teated; x-Tee Lüüsi teade; x-Tee teade).

Andmete vaatamiseks võimalik kasutada järgmiseid filtri parameetreid, Sõnumita ajaloo nimekirja päises: Kasutaja; Kuupäev alates/ Kuupäev kuni; Tüüp; Viide; LK number; Sõnum ja/või Vastus - . Sisesta vajalik filtri parameeter lahtrisse ja aktiviseeri filter nupuga otsi.

 

Sõnumite ajaloos fikseeruvad järgmised andmed :

Kasutaja                - Kasutaja ja Organisatsiooni nimi kellelt (kelle tegevuse tulemusena) sõnum edastus;

Aeg                        - Sõnumi edastumise täpne aeg;                

Tüüp                        - edastunud Sõnumi tüüp;

Objekt                - parameeter, millisega antud sõnum seotud (LK, Laev, LKE, Makseteatis, Teade, jms);

-  Viide                        - sisend konkreetse dokumendi andmete juurde;

-  Kust / Kuhu                - suund, millises Sõnumi edastus toimus (sõnumi puhul > konkreetselt kellele/ x-Tee puhul Organisatsioonilt > Organisatsioonile);

Sõnum                - Sõnumi teema;

Vastus                - ainult x-Tee puhul (vastus x-Tee teatele).

 

NB! Logide mugavamaks kasutamiseks on logide filtrite valikud eelnevalt grupeeritud nende kasutamise reaalsetele võimalustele vastavalt

 

 

 

Sisselogimiste ajalugu (logides fikseeruvad kõigi Kasutajate poolt teostatud Süsteemi sisenemised).

Lisaks on võimalik andmete vaatamiseks kasutada veel järgmiseid filtri parameetreid, Sõnumita ajaloo nimekirja päises: Kasutaja; Kuupäev alates/ Kuupäev kuni.

 

Sisselogimiste ajaloos nimekirjas fikseeruvad järgmised andmed:

Kasutaja                - Kasutaja nimi, kes Süsteemi sisse logis;

Süsteemi sisenenud        - Kasutaja sisselogimise aeg;

Sisenemise variant        - kust kaudu Kasutaja Süsteemi sisenes (kasutatud tööjaama IP number).

 

 

EMTA logid

 

EMTA logides fikseeruvad järgmised andmed:

Kasutaja                - teate saatnud Kasutaja- ja Organisatsiooni nimi;

Aeg                        - teate saatmise aeg;

Süsteem                - logid millisest EMTA süsteemist tulnud (ESC; ICS; IMF; OMF; POBOX või SDMX);

Viide                        - otseviide konkreetse vigaselt täidetud ekraanivormi juurde (juhul kui selline olemas);

Objekt                - konkreetse veateatise objekt;

Sõnum                - EMTA süsteemi saadetud päringu nimetus koos failiga;

Vastus                - EMTA Süsteemist saadud vastuse nimetus koos failiga (juhul kui tuleb Veateatis, siis ka koos selle sisuga).

 

 

Veateatiste ajalugu (logides fikseeruvad Süsteemis esinenud Vead)

Lisaks on võimalik andmete vaatamiseks kasutada veel järgmiseid filtri parameetreid, Sõnumita ajaloo nimekirja päises: Kasutaja; Kuupäevalates/ Kuupäev kuni; Kasutajanimi sisaldab lõiku; Teade.

 

Veateatiste ajaloos fikseeruvad järgmised andmed:

Kasutaja                - veaga seotud Kasutaja- ja Organisatsiooni nimi;

Viide ekraanivormile        - info nupp/otseviide vealisele ekraanivormile Süsteemis (kliki nupul)

Aeg                        - veateatise ilmumise aeg;

Teade                - veateatise sisu.        

 

 

 

 

Vaatamise ajalugu (logides fikseeruvad Kasutajate poolt vaadatud/külastatud andmed) )

Lisaks on võimalik andmete vaatamiseks kasutada veel järgmiseid filtri parameetreid, Sõnumita ajaloo nimekirja päises: Kasutaja; Kuupäevalates/ Kuupäev kuni; Tüüp.

 

Vaatamiste ajaloos fikseeruvad järgmised andmed:

Kasutaja                - andmete vaataja- ja tema Organisatsiooni nimi;

Aeg                        - millal andmeid vaatas;

Objekt                - millise Objekti andmeid vaatas;

Vaadatud                - mida Objektis vaatas;

Tüüp                        - kas vaadati LK`d või Dokumenti (dokumendi puhul juures ka originaaldokument ise).

 

 

 

Isikuandmete päringu ajalugu (logides fikseeruvad Reisijate- ja Laevapere liikmete andmeid vaadanud isikute andmed ja andmete vaatamiseks kasutatud "Isikuandmete päring" funktsionaalsuse filtrite seis)

 

Vaatamiste ajaloos fikseeruvad järgmised andmed:

Kasutaja                - andmete vaataja- ja tema Organisatsiooni nimi;

Aeg                        - millal andmeid vaatas;

Filtrid                        - konkreetseid milliseid filtreid kasutas isikuandmete vaatamiseks

 

 

 

 

Logide juures andmete juurde kasutatavad sisendid:

 

tel - sisend andmete sisestaja/Kasutaja kontaktandmetesse (andmete vaatamiseks/sulgemiseks kliki peale);

 

nool - otsesisend konkreetse lahtri täisandmete juurde;

 

sisend2 - sisend veateatise koodi (info avaneb alla);

 

sisend3 - sisend e-posti teate teksti;

 

sisend4 - sisend XML-faili teatesse (koodi);

 

veateatis - sisend veateatis sisu kirjeldusele (veateate sisu avaneb klikkimisel);

 

 

Lisaks:

 

- "Sõnumite ajalugu" ja "EMTA logide" kasutamise mugavdamiseks on nimekirja päises kasutatavate filtrite juures võimalus kasutada otsitavate andmete gruppeerimise võimalust (vt. kirjeldust järgnevalt alamlõigust "Logide vaatamine").