Lastimanifest väljumisel

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Väljumise dokumentide vormistamine > Lasti klaarimine väljumisel (EKSPORT) >

Lastimanifest väljumisel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Lastimanifestid (väljumisel) sisestab LK dokumentide juurde Laevaagendi firma kasutaja või KSIE (Deklarant).

Laevaagendi firma kasutaja saab vormistada kaubadokumendid kas iseseisvalt või määrata konkreetse Lastimanifesti vormistajaks konkreetse Deklarandi. KSIE õigustega kasutaja näeb Süsteemis kõiki LK´eid ja võib lisada/vormistada vajadusel Lastimanifesti suvalisele nendest.

 

 

 

1. Sisene Süsteemi alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus")

 

3. Sisene LK vastava rea alguses paikneva nupu LKnupp kaudu nimekirjas ja sealt sakile "Dokumendid" (Väljumisel).

 

Näidis

 

lmv2

 

 

4.Lastimanifestide sisestamiseks kliki nupul plus infobloki "Manifestid" päises ja avaneb uus Ekspordi lastimanifesti ekraanivorm. Täida vorm:

NB! Ilma nõutud väljade täitmiseta saki all "1.Manifest" ei ole võimalik liikuda edasi sakkide "2.ECS" ja "3.OMF" - ekraanivormide täitmise juurde (vt. joonist allpool)

 

Näidis: Lasti manifesti ekraanivorm uue eksopordi Manifesti sisestamiseks

LMV11

 

 

Vormi kirjeldus

Lahtri nimetus

Kohustuslik

Selgitus


 


"LKE"

X

sisesta lahtrisse LKE osa (number, Objekt või Terminali nimi või selle osa) ja vali ilmuvast valikust klikiga sobiv lahtrisse;

"Lossimiskoht"

X

sisesta lahtrisse sadama nimi või selle osa ja vali ilmuvast valikust klikiga sobiv lahtrisse;

"Looja"

 

algselt Lastimanifesti sisestanud Organisatsioon (sisestub automaatselt), READ-ONLY

NB! Juhul kui Deklarandiks sama Organisatsioon, siis täitub Lastimanifesti loomisel lahter "Deklarant" automaatselt ( Dialoogis "Luua manifest?" kliki nupule "Jah" või loe ekraan lihtsalt üle)

"Deklarant"

 

sisesta (vajadusel) lahtrisse Organisatsiooni nimi või selle osa ja vali ilmuvast valikust klikiga sobiv lahtrisse.

(vajadusel) kasuta Organisatsioonide loendist vajaliku nime leidmiseks otsingu funktsiooni search,        rea lõpus. Klikkimisel avaneb Organisatsioonide loend: vajaliku Esitaja andmete sisestamiseks, kliki nupul vali2 sobiva rea lõpus. Kasuta sobiva koodi leidmiseks filtri võimalusi loendi päises. Otsingu tühistamiseks kliki nupul "Tühistada valik" ekraani paremas ülemise ääres. SALVESTA oma tegevus.

NB! Deklarandi määramisel Deklratsioonile ilmub ekraani päisesse alati hoiatav teade "Kas olete kindel, et soovite dokumentide täitmise õiguse üle anda Deklarandile", koos Dialoogiga "Jah/Ei". Andmete salvestamiseks vormis, tuleb sellisel juhul eelnevalt valida Dialoogist sobiv vastus (vt. Näidist 5 all)

"Kaup"        

 

sisesta lahtrisse kauba nimetus või selle osa ja vali ilmuvast valikust klikiga sobiv lahtrisse

"Brutokaal" (kg)

X

sisesta väljale kauba brutokaalkilodes (enne koma kuni 10 kohta, pärast koma kuni 3 kohta ülejäänud ümardatakse)

"Üldine brutokaal" (kg)

 

sisesta väljale kauba üldine brutokaalkilodes (enne koma kuni 10 kohta, pärast koma kuni 3 kohta ülejäänud ümardatakse);

"Kaup"

 

sisesta lahtrisse kauba nimetus või selle osa ja vali ilmuvast valikust klikiga sobiv lahtrisse

NB! Kauba parameetrid "Kaup", "Kaupade klassifikaator", "Lasti liik (üldine) ja "Lasti liik  (täpsustatud) on omavahel seotud ja nende muutmisel sisestuvad vastavad teised nimetatud parameetrid vastavatesse lahtritesse automaatselt (juhul kui vastavad andmed EMDE loenditesse sisestatud).

"Kaupade klassifikaator"

 

Valik: RIHA`st alla laaditud klassifikaator "TSK2007, parameeter sisestub automaatselt loetelust kui sisestatakse "Kaup" (READ ONLY)

"Lasti liik (üldine)"

 

Valik: RIHA`st allalaaditud klassifikaatorile "LLL".

NB! Lahtrid "Lasti liik (üldine)" ja "Lasti liik (täpsustatud" on omavehel seotud:  juhul kui sisestada koheselt ainult Lasti liik (Täpsustatud), siis parameetri olemasolul täitub antud valik vastavalt automaatselt.

"Lasti liik (täpsustatud)"

 

parameetrile "Lasti liik (Üldine)".

NB! Lahtrid "Lasti liik (täpsustatud)" ja "Lasti liik (üldine)" on omavehel seotud:  juhul kui sisestada koheselt ainult Lasti liik (Täpsustatud), siis  täitub vastavalt parameetri olemasolul automaatselt ka "Lasti liik (üldine)".

"Faili üles laadimine"

 

funktsioon) kliki nupule "Vali" ja laadi üles skaneeritud lastimanifesti dokument (standardne faili üles laadimise protseduur arvuti kõvakettalt), lubatud PDF, samuti ka teised formaadid. ALLES pärast seda ilmub vormi paremale ääre alla nupp "Saada"

"Lubada terminalil näha originaal-dokumenti"

 

aktiviseeri ainult juhul, kui vajalik näidata üles laaditud lasti manifesti skaneeritud dokumenti ka Terminalile.

"Manifest kinnitatud sadama poolt"

 

Manifesti kauba andmete kinnitamiseks kliki nupule "Kinnita" samal real ja aktiviseerub märkeruut samal real. Kinnitust võimalik järgnevalt eemaldada/uuestui kinnitada. VAJALIK järgnevalt Sadama kaupade andmete edastuseks SA´le (edastuvad ainult kinnitatud andmed)

rida "Staatus"

 

rida täitub automaatselt pärast tegevuse teostamist, lisaks staatusele fikseeritakse ka tegevuse teostamise aeg.

Staatuse variandid: Manifest saadetud; Manifest tühistatud; juhul kui Staatus puudub - Manifesti ei ole saadetud.

nupp "Tühista"

 

klikkimisel, ei ole antud Manifesti andmeid enam muuta võimalik (READ ONLY)

nupp "Saada"

 

NB! Nupp ilmub alles pärast faili üleslaadimist reale "Faili üles laadimine". Klikkimisel edastub üles laaditud lastimanifesti dokument süsteemselt nomineeritud kasutajatele, millest nad saavad ka vastavasisulise e-maili Teate

 

 

Näidis1: Täidetud (saatmata) Ekspordi Lastimanifest vorm

 

lme2

 

Konteiner- ja RO-RO kaupade osa: (vajadusel) sisesta vastavasse lahtrisse väärtus täisnumbriga. Süsteem summeerib iga tulba väärtuse Kokku - automaatselt.

NB! Andmete uuendamiseks sisestamisel, tuleb ekraan alati "üle lugeda" (kliki aktiivsel Vaate ikoonil Teel või aktiivse alalõigu nimetusel päises).

 

 

 

5. Ekspordi lastimanifesti skaneeritud dokumendi edastamiseks eelnevalt nomineeritud Ametitele: laadi vastava funktsiooni abil dokument üles reale "Faili üles laadimine" ja kliki jägnevalt nupul "Saada".

 

6. Sisesta sarnaselt LK juurde kõik vajalikud lastimanifestid ja edasta need.

 

TULEMUS:

Süsteem

- salvestab kõik saadetud manifestid LK infobloki "Lastimanifestid", alamlõigus "Dokumendid (Väljumisel)", alla üksteise järgi nimekirjana (vt. Näidis2), koos Staatusega.

- vastavad e-posti Teated edastuvad nomineeritud saajatele ( PPA; PA, VTA, EMTA, Sadam, SA) /vt. Näidis3/;

- dokumendi oleku Staatus rida täitub automaatselt pärast tegevuse teostamist, lisaks staatusele fikseeritakse ka tegevuse teostamise aeg.

Manifesti Staatuse variandid: Manifest saadetud; Manifest tühistatud; juhul kui Staatus puudub - Manifesti ei ole saadetud (samuti fikseerub saatmine ka Töölaual).

NB!Lisaks on

7. Lastimanifesti tühistamiseks kliki nupul "Tühista" vormi vasaku ääre all ja andmete salvestamisel klikiga nupul save, muutuvad Lastimanifesti väljad järgnevalt enam mittemuudetavateks (READ ONLY). Reale Staatus sisestub märge "Tühistatud", koos vastava aja ja isiku fikseeringuga (Näidis4).

 

 

 

Näidis2:  Ekspordi lastimanifestide nimekiri

manex

 

 

 

 

 

Näidis3: e-posti teade Ekspordi Lastimanifesti saatmisest (koos näitliku Lastimanifesti dokumendiga manuses)

 

exteade

 

 

Näidis4: Tühistatud Ekspordi Lastimanifest

extuh

 

8. Agendil on võimalik LK´e  kauba dokumentide vormistamist ja esitamise õigued delegeerida EMDE kaudu ka sobivale Deklarandile (KSIE), vt. Näidist 5 all.

 

8.1. Selleks, sisesta Manifesti ekraanivormis andmete täitmisel väljale "Deklarant" valikust klikiga sobiv lahtrisse. Deklarandi määramisel ilmub ekraani päisesse alati vastav hoiatav teade teostatud tegevuse kohta, koos Dialoogiga "Kas olete kindel, et soovite dokumentide täitmise õiguse üle ande Deklarandile". Juhul kui valida "Jah", siis salvestamisel andmed antud LK`e väljumise dokumendid Agendile järgnevalt ainult READ ONLY (Näidis 6)

 

vt. tegevuste järgnevat kirjeldust Deklarandile järgnevast alamlõigust "Deklarandi poolt väljumise lastimanifesti sisestamine"

 

Näidis 5: LK`es Agendi poolt Deklarandi määramine kauba dokumentide vormistamiseks

 

deklarant12

 

Näidis 6:  Deklarandile üle antud LK´e dokumendi ekraanivormAgendi poolt (Laevaagendi kasutaja õigustega ekraanivorm)

 

deklaroff

 

 

LISAKS:

 

- Salvestatud Lastimanifeste Süsteemist eemaldada ei ole võimalik - neid on võimalik vajadusel ainult tühistada (järgnevalt READ ONLY).

- Lastimanifestis kauba andmete muutmine võimalik kuni LK´e sulgemiseni (vt.tegevuseid järgnevast alamlõigust "Kauba andmete muutmine Lastimanifestis".