LLK vabastamine ja omaks määramine

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > Lihtsustatud laevakülastused (LLK) >

LLK vabastamine ja omaks määramine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

NB! "Omaks määrata" saab ilma piiranguta kõiki aktiivseld Vabu LLK´sid (millistel puudub agenteerija) LLK´de nimekirjas.

 

Näidis: "Lihtsustatud laevakülastused" nimekiri

LLKfree4

 

1. Lihtsustatud LK kasutaja siseneb Süsteemi alamlõiku "Lihtsustatud laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs. Leia LLK´de nimekirjast vajalik LLK, kasuta selleks filtrite võimalusi LLK´de nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus").

 

2. LLK andmetesse sisenemiseks, kliki nupule LLKnupp vastava LLK rea alguses ja LLK andmed avanevad sakilt "2. Laevakülastus".

 

3. LLK oma Organisatsioonile määramiseks kliki nupule "Määra omaks" infoblokis "Laevakülastuse kohta".

 

Näidis: LLK "omaks määramine"

llkfree

 

4. Andmeväljale "Laevaagent" sisestub LLK omaks võtnud Organisatsiooni nimetus (samal real lisaks Organisatsiooni esindaja kontaktandmed nupu all tel) ja ilmub "Määra omaks" nupu asemel ilmub nupp "Vabasta LK". LK´de nimekirjas ei ole antud LLK enam "Vaba LLK" (väljale "Laevaagent" sisestub LLK omaks võtnud Organisatsiooni nimetus).

 

Näidis: "omaks määratud" LLK

LLKown

 

5. LLK vabastamiseks:

NB! Pärast ATD sisestamist ei ole võimalik enam LK`d vabastada (nupp "Vabasta LK" kaob ekraanilt), pärast seda võimalik ainult LK tühistamine vajadusel. Juhul kui LK´el on Saabumisel teine Agent, siis sama juhul kui sisestatud ATA.

 

5.1. Lihtsustatud LK kasutaja siseneb Süsteemi alamlõiku "Lihtsustatud laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs. Leia LLK´de nimekirjast vajalik LLK, kasuta selleks filtrite võimalusi LLK´de nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus").

5.2. LLK andmetesse sisenemiseks, kliki nupule LLKnupp vastava LLK rea alguses ja LLK andmed avanevad sakilt "2. Laevakülastus".

 

5.3. Kliki nupule "Vabasta LK" infoblokis "Laevakülastuse kohta".

 

Näidis: LLK vabastamine

LLKfree5

4. Andmeväli "Laevaagent" tühjeneb ja ilmub "Vabasta LK" nupu asemel ilmub nupp "Määra omaks". LK´de nimekirjas antud LLK jällegi "Vaba LLK" (lahtri "Laevaagent" kirje LLK`le puudub). vt. Näidiseid "Lihtsustatud laevakülastused nimekiri" ja "LLK "omaks määramine" antud alamlõigu päises.