LLK töölaud

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > Lihtsustatud laevakülastused (LLK) >

LLK töölaud

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

1. Iga rolliga Kasutaja Süsteemis näeb oma Töölauda LK sees, alalõigu alt "Peamine" > "Laevakülastused", saki alt "LK koondandmed ja tagasiside". Töölauale on välja toodud kogu LLK´dpuudutav informatsioon (Teated, Dokumendid, tellimused), mis nähtavad vastavalt rollile kasutajaõigustega määratud mahus. Lisaks dubleeritakse konkreetse kasutajaõigustega Kasutajate Töölauale LK andmetest lisainfoblokid, milles dubleeritud tähtsamate tegevuste teostamise funktsioonid või neile oluline informatsioon.

 

Iga LLK´ega seotud Kasutaja näeb temale rolliga määratud õiguste alusel määratud LLK´eid.

 

2. Teadete ja dokumentide vastavatele ridadele salvestub juurde kogu nende esitamise ja töötlemise ajalugu kuni nende lõpliku aktsepteerimiseni kontrollorganite poolt. Andmed Töölaual on jälgimise mugavdamiseks grupeeritud blokkidena vastavalt Süsteemis kasutatavale andmete esitamise ja sisestamise järjekorra etappidele.

 

3. Lisaks võimalik vajadusel Lisadokumentide päringu esitamine ja Lisadokumentide üles laadimine Kasutajate poolt (vt. tegevusi järgmistest alamlõikudest "Lisadokumendi päringu esitamine" ja "Lisadokumendi üles laadimine")

 

Näidis: LLK Töölaua ekraanivorm saki all "8.LK koondandmed ja tagasiside (Administraatori õigustega)

 

LLKtöölaud

 

NB! NB! infoblokki "VA kontroll näidatakse LK saki all "Koondandmed ja tagasiside" - ainult kuni ATD sisestamiseni.

 

Töölaua kirjeldus:

 

Tulba nimetus

Sisu/Tähendus

Number

Dokumendi sisemine number Süsteemis (Süsteemi poolt loogiliselt genereeritav: LK numbrist, dokumendi nimest ja saatmise korrast/dokumendi versioonist )

Vaadata

üles laaditud dokumentide sisendid

pdf

- avada PDF formaadis üles laaditud Dokument või Teade

ddoc

- avada DDOC formaadis üles laaditud Dokument

xml

- avada XMLformaadis üles laaditud Dokument või Teade

jpg

- avada skaneeritud ja üles laaditud Dokument

zip

- avada üles laaditud .zip fail

Saadetud

Konkreetse dokumendi saatmiste üldarv (versioonid).

Viimane saatmine

Dokumendi viimase saatmise Kuupäev/kellaaeg

Staatus

Töölaual kasutatavad andmete edastuse Staatused:

 

send

- dokument on kinnitatud Agendi poolt ja saadetud teise süsteemi või teistele kasutajatele (näit. SSN)

Staatus_Saadetud

- nõutud dokument saatmata

Staatus_Muudetud

- pärast saajale viimast saatmist, on muutunud dokumendi andmeid. Agendil tuleb dokument uuesti allkirjastada ja saata, siis ilmub jälle staatus "Saadetud"


Dokumendi või teenuse Staatus, vastavalt RING-tähise värvusele:

 

graybul

- dokument/teenus on Süsteemi sisestatud, kuid ei ole veel välja saadetud või on saadetud teenuse tellimusele Teostajalt saadud negatiivne vastus (helesinise RING-tähise asemel süttib jälle tagasi hall ja kommentaarides märge "Tühistatud")

bluebul

- dokument/teenus on välja saadetud

greenbul

- dokument/teenus on kinnitatud

redbul

- dokument/teenus on tagasilükatud

 

 

ERAND: Lastimanifestide saatmisel Lihtsustatud LK kasutaja poolt süttib Töölaual roheline RING-tähis greenbul (mitte helesinine nagu teistel juhtudel).

 

 

Kontrollorganid Süsteemis

kõik Ametid (mingis osas ka Sadamad ja Terminalid). SSN`i ja Eesti Loots`i kasutajad Süsteemis otseselt ei tööta (infovahetus läbi X-tee)

 

 

5. Tutvuda on võimalik ainult saadetud Dokumentide või Teadete sisuga (kus RING-tähis helesinine):

- oma lahtri all olevate RING-tähiste kaudu võimalik esitada Dokumentidele kommentaare ja määrata nende Staatust (Kinnitatud/Keeldutud), vaadata dokumentide esitamise ajalugu

- teiste lahtrite all asuvatesse RING-tähistesse võimalik küll siseneda, kuid ainult nendes sisalduvate kommentaaride vaatamiseks.

 

NB! Kommentaari sisestamisel, teksti üleviimiseks järgmisele reale (vajadusel), kliki lihtsalt klaviatuuri klahvile "Enter".

 

6. Dokumentide kinnitamisel/kommentaaride lisamisel Töölaua kaudu, toimub kahepidine e-posti Teadete automaatne edastamine tegevustest Süsteemi poolt:

Agendilt > Ametile/Organisatsioonile ja vastupidi Ametilt/Organisatsioonilt > Agendile.

 

NB! Vastavate E-posti teadete saamiseks peavad Organisatsioonid- ja samuti ka selle kasutajad, oleme registreeritud vajalike Teadete saamisele.

 

vt. Süsteemi töö:

> Süsteemi seadistamine > Organisatsiooni registreerimine Süsteemis >Teadete mallide seadistamine (Administraator)

> Süsteemi seadistamine > Organisatsiooni registreerimine Süsteemis > Organisatsiooni Teadete saamisele registreerimine (Kontoadministraator) .