LLK tühistamine

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > Lihtsustatud laevakülastused (LLK) >

LLK tühistamine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Lihtsustatud LK kasutaja siseneb Süsteemi alamlõiku "Lihtsustatud laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs. Leia LLK´de nimekirjast vajalik LLK, kasuta selleks filtrite võimalusi LLK´de nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus").

 

2. LLK andmetesse sisenemiseks, kliki nupule LLKnupp vastava LLK rea alguses ja LLK andmed avanevad sakilt "2. Laevakülastus" .

 

Näidis: LLK tühistamine

LLKdel

 

3. LLK tühistamiseks kliki nupule "Tühista", infobloki "Laevakülastuse tühistamine" all (vt. tühistamise tingimusi allpool).

 

4. Ilmub dialoog (näidis) LKtuhistamine6

 

 

5. Kliki nupule "Jah" dialoogis ja Süsteem auotmaatselt:

- salvestab andmed (kõik andmed järgnevalt READ ONLY);

- fikseerib infobloki alla LK staatuse "Tühistatud" ja tühistamise teostamise aja ning samal real nupule telefon klikkimisega on võimalik vaadata tühistaja andmeid;

- nupp "Tühista" kaob;

- LLK´d ei ole enam võimalik taastada.

 

Näidis: tühistatud LLK

LLKdel2

 

 

5.1. juhul kui klikkida "Ei"

- Dialoog kaob ja säiluvad andmed seisukorras, mis olid ennem nupule "Tühista" klikkimist.

 

Näidis: tühistatud LLK, LLK´de nimekirjas

 

llkdel3

 

 

Lisaks:

 

- Administraator saab teostada samu tegevusi otse LK´de nimekirja kaudu;

 

LLK´d tühistada saab "Lihtsustatud LK kasutaja" õigustega ainult hetkeni kuni :

- sisestatakse ATD;

- sisestatakse ATA.

 

NB! Pärast nimetatud tegevusi nupp "Tühista" kaob "Lihtsustatud LK kasutaja" õigustega ekraanilt ning LLK´d pärast seda võimalik vajadusel tühistada ainult EMDE Administraatori poolt, vastava kirjaliku taotluse esitamisel. Nupp tyhista ei kao Administraatori õigustega isikule ka pärast ATD või ATA sisestamist LLK´le - Administraator saab vajadusel "Tühistada" LK igal ajal (vt. tegevusi järgmisest alamlõigust "LK tühistamine Administraatori poolt" .

 

 

LLK tuleb kindlasti tühistada (ja sisestada järgnevalt uus LLK), juhul kui:

 - pärast Laeva Saabumisteadete saatmist Organisatsiooni poolt, muutub "Sihtsadam" (parameeter läheb pärast seda lukku "READ ONLY");

 

 

Tühistatud LLK`ed kaovad aktiivsete LK´de nimekirjast, kuid mitte Süsteemist. Neid on võimalik nimekirjast järgnevalt leida filtri parameetri "Näita ka tühistatud" aktiveerimisega LLK´de nimekirja päises.