LLK sisestamine

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > Lihtsustatud laevakülastused (LLK) > LLK loomine >

LLK sisestamine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Lihtsustatud LK kasutaja siseneb Süsteemi alamlõiku "Lihtsustatud laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs. Lihtsustatud LK kasutaja näeb nimekirjas ainult neid LLK´sid, millised tema Organisatsiooni poolt Süsteemi sisestatud ja samuti ka Vabu LLK´sid ehk neid, millistele agenteerijat pole veel sisestatud (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus").

 

2. Uue LLK sisestamiseks kliki nupule "Luua uus lihtsustatud LK", LLK´de nimekirja all paremas ääres.

 

Näidis: LLK´de nimekiri (Lihtsustatud LK  kasutaja rolliga kasutaja ekraanivorm)

LLKfree3

3. Uue LLK loomiseks 2 võimalust:

 

Näidis: uue LLK sisestamise ekraanivorm

 

 

LLKnew

3.1. luua LLK juba olemasoleva Laeva baasil

 

3.1.1. Kliki nupule "Kasuta seda" vastava LLK rea lõpus ja avaneb LLK´de nimekiri VABADEST valitud Laevaga LLK`est, kus võimalik otse nimekirjast sobiv "endale määrata" - aktiveerida märkeruut vastava LLK rea alguses ja järgnevalt klikkida nupule "Minu LK" (vabastamiseks eemalda "linnuke" vastavast märkeruudust).

P.S. Juhul kui millegipärast sisestatud mitu sarnast VABA LLK`d, siis võimalik need kõik aktiveerida ja klikkida järgnevalt nupul "Minu LK" ja Süsteem genereerib nendest automaatselt ühe uue LLK.

 

Näidis: uue LLK loomine, variandi "Kasuta seda" puhul

 

LLKnew2

 

3.1.2. Avaneb juba uus LLK ekraanivorm, millel oma LK number ja eeltäidetud järgmised andmeväljad:

- "Laevaagent" (sisestub Sinu Organisatsiooni nimi);

- "Väljumise sadam" (valitud LLK`st);

- automaatselt sisestub ka "Saabumise sadam"(valitud LLK`st);

 

 

3.2. luua LLK uue Laevaga (LLK sakk1)

3.2.1. Kliki nupule "Luua uus LK", "Loo laevakülastus" ekraanivormi all paremal (vt. Näidist p. 3.1. all).

 

3.2.2. avaneb uus/tühi laeva andmete ekraanivorm (loodava uue LLK vormi sees), vt. tegevuste kirjeldus lisaks alalõigust: Süsteemi töö > LK loomine > "Uue LK lisamine Süsteemi Agendi poolt"

 

Näidis: uue laevaga LKK vormistamine

 

LLKship

 

P.S. valikusse "Tüüp" ilmuvad ainult LLK`dele lubatud laevatüübid.

 

3.2.2. Sisesta andmed vormi - vähemalt kõikidele nõutud väljadele (märgisega *) ja kinnita laeva andmed LLK loomise tarvis, klikiga nupul "Kinnitan ja jätkan".

 

3.2.3. uus laeva kinnitub loodavasse LLK, sisene järgnevalt LLK sakile "Laevakülastus" ja sisesta seal andmed vähemalt kõikidele nõutud väljadele (märgisega *), et oleks võimalik uus LLK salvestada.

 

4. Salvesta oma tegevused klikiga nupul save ja uus LLK ilmub oma LK numbriga LK´de/LLK´de nimekirja.

 

 

 

Näidis: loodud uue LLK ekraanivorm

 

LLKnew4

 

Näidis: uus loodud LLK, LLK´de nimekirjas

 

LLKnew5

 

Lisaks:

- Administraator saab teostada samu tegevusi otse LK´de nimekirja kaudu

NB! Sadama otsing toimib igal pool nii, nagu Sihtsadama puhul (esimesena sadama nimetus kohalikus keeles ja selle taga nimetus sulgudes rahvusvahelises keeles).