LLK koondandmed ja tagasiside (Töölaud)

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Peamine > Lihtsustatud laevakülastused >

LLK koondandmed ja tagasiside (Töölaud)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Saki alla "LLK koondandmed" on välja toodud järgmised funktsionaalsused:

(vt. tegevusi alalõigust: "Süsteemi töö" > "Laevakülastused (LK)" > "Lihtsustatud laevakülastused (LLK)" > ...

 

- Dokumentide saatmise aja, -kordade arvu- ja Staatuse seisu fikseerimine/vaatamine: ...> "LLK Töölaud".

- Dokumentide aktsepteerimine/nendest keeldumine/nende kommenteerimine riigiametite ja teiste kontrolli teostavate Organisatsioonide poolt, samuti Dokumentide sisu- ja toimetamise ajaloo vaatamine: ...> "Töölaud" ja ...> "Dokumentide kinnitamine Ametite poolt".

- Lisadokumendi üles laadimine Agendi poolt: ... > "Lisadokumendi üles laadimine väljumisel (LLK)" ja "Lisadokumendi üles laadimine saabumisel (LLK)"

 

Näidis: LLK Töölaud, Administraatori õigustega (aluseks võetud Lihtsustatud LLK 14LK-07413)

 

llktotal

 

Lisaks:

LLK juures kasutatav funktsionaalsuste lahendus on suuremalt osalt sarnane LK juures realiseeritud funktsionaalsustega