LK`de nimekiri

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) >

LK`de nimekiri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1.Laevakülastuste nimekiri on nähtav kõigile Kasutajatele vastavalt nende kasutajaõigustele ja nimekirja päises asetsevad filtri parameetrid on seadistatud igale kasutajagrupile vastavalt vajadusele.

 

2. Laevakülastusi lisada saavad:

 

Terminali kasutaja - antud juhul tegemist (eel)laevakülastuse sisestamisega - LK muutub reaalseks hetkest, kui sellele määratakse Agent e. Agendifirma kasutaja võtab LK omaks. Terminali kasutaja saab teostada järgnevalt muudatusi LK´des ainult hetkeni kuni LK võetakse üle mõne Agendi poolt. Ka ei saa ta LK`st tühistada.

 

Laevaagendi firma kasutaja

Administraator

 

vt. LK´de nimekirjaga seotud tegevusi järgmise alamlõigu alt "LK loomine"

 

3. Laevakülastuse numbri kirjeldus, näit. 12LK-00245:

12 - näitab aastat 2012

LK - tähendab Laevakülastust

-00245 - Süsteemi poolt laevakülastusele loomisel genereeritav unikaalne number

 

4. Administraator saab vajadusel LK numbrit käsitsi muuta. Süsteemi programmeeritud LK numbri unikaalsuse kontrolli mehhanism ei luba Süsteemi salvestada kahte sarnase numbriga LK`d.

 

 

Näidis: Laevakülastuste nimekiri (Register)

 

 

LKD2

 

Lisaks:

- Vajaliku LK/vajalike LK´de leidmiseks kasuta nimekirja päises asetsevate filtrite võimalusi. P.S. Filtri võimalused "Dokumendiga", "Ilma dokumendita", "Ära näita järgmiseid laeva tüüpe" ja "SSN´i saatmata" on nähtavad/kasutamiseks ainult VA kasutajatele ja Administraatorile.

 

 

NB!

Juhul kui ATA/ATD mingil põhjusel saatmata SSN´i, siis sellisel juhul vastavad kirjed LK`de nimekirjas, lahtris Laevaagent (ATA) või Laevaagent (ATD) tähistuvad järgnevalt:

 

- LK aega ATA/ATD pole kordagi saadetud - punasega (näha Agendile, VA kasutajale, Administraatorile).

 

- LK aeg ATA/ATD üks kord saadetud, järgnevalt muudetud, kuid muudatused uuesti saatmata - kollasega (näha ainult Administraatorile)