LK´le käsitsi veeteetasu soodustuste seadistamine

Navigation:  Süsteemi töö > Veeteetasu arvestamine >

LK´le käsitsi veeteetasu soodustuste seadistamine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

LK`ele vajadusel veeteetasu soodustusi lisada või eemaldada saab ainult VA Finantstöötaja (või Administraator). Lisaks on neil võimalik seadistada veeteetasust vabastus sarnaselt ka Laeva andmetes läbivalt (vt. tegevusi alamlõigust: "Süsteemi osad" > "Alalõik Peamine" > "Laevakülastus ja teated" > "Laev" või vt. "Süsteemi töö" > "Laevakülastused (LK)" > "LK loomine" > "Uue laeva lisamine Süsteemi"

 

1. Siseneb Süsteemi alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

2. Sisene vajalikus Makseteatises oleva LK sakile "Laevakülastus" ja märgi infoblokis "Veeteetasu" ära, millised soodustused soovid sisestada või eemaldada.

sap54

3. Kliki nupul "Arvutada veeteetasu" ja veendu, et veeteetasu summa arvestus vastavalt ümber (proovi sarnaselt soodustuste erinevaid variante)

sap55

 

4. Süsteemi poolt automaatselt arvestatud algse veeteetasu suuruse (enne soodustuste käsitsi lisamist/eemaldamist) taastamiseks , kliki nupule "Algne veeteetasu arvestus" infobloki all vasakul.

 

LISAKS:

- veeteetasu soodustusi LK´son võimalik muuta ainult kuni hetkeni kuni vastav Makseteatis saab SAP´ist vastuse staatusega "Vastuvõetud".

- Makseteatise tühistamise korral, saab temas sisaldunud LK`sid kasutada vajadusel järgmistes genereeritavates Koondarvetes või lisada need juurde käsitsi.

- Arendajal, kokkuleppeliselt Administraatoriga, on võimalik sisestada vaikimisi veeteetasust vabastus (läbivalt) - laevatüübi alusel.