LK tühistamine Administraatori poolt

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > LK tühistamine >

LK tühistamine Administraatori poolt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ainult Administraatori õigustega isikul on õigus vajadusel LK tühistamiseks Süsteemist - igal ajal.

 

 

1. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus")

 

2. Sisene LK`sse vastava rea alguses paikneva nupu LKnupp kaudu, sakile "Teated" (või "Laevakülastus", vt. p.8):

 

LKtyhadm1

 

 

 

3.NB! LK tühistamiseks on kohustuslik täita ka tekstiväli "LK tühistamise põhjus", muidu ei ole võimalik sessiooni salvestada ja ilmub vastavasisuline veateatis.

 

4. LK tühistamiseks kliki järgnevalt nupule "Tühista" infobloki "Laevakülastuse tühistamine" all .

 

LKtyhadm2

 

 

5. Ekraanivormi päisesse ilmub koheselt valik väljaga Dialoog "Saada tühistamise teade", koos nuppudega "Saada" ja "Sulge"samal real.

 

6. Vali sobiv Teate saatmise variant klikiga sobival real väljapakutavatest:

- "Kõigile"                - Teade saatmiseks kõigile saajatele, kes antud Teate tüübile registreerunud ja samuti ka SSN´i;

- ainult SSN´i                - Teade saatmiseks ainult SSN`i;

- kõigile v.a. SSN´i        - Teade saatmiseks kõigile saajatele, kes antud Teate tüübile registreerunud, kuid mitte SSN´i

 

6.1. Teate saatmisest loobumiseks kliki Dialoogis "Saada teade" kohe nupule "Ei".

 

 

7. LK tühistamiseks ja vastavate Teadete saatmiseks kliki Dialoogis "Saada teade" järgnevalt samal real nupule "Saada".

 

7.1. Süsteem küsib veelkord eelnevalt üle LK tühistamise soovi, vastava ilmuva Dialoogiga:

 

tyhistada

 

- kliki "Jah", juhul kui soovid tühistada LK ja edastada vastavasisulise Teate,

- kliki "Ei", juhul kui ei soovi LK`d tühistada.

 

 

Tulemus (LK tühistamise kinnitamisel):

- LK on tühistatud ja andmed vastavalt salvestatud Süsteemis;

- infoblokki "Laevakülastuse tühistamine" fikseerub Staatus "Tühistatud, tühistamise täpne aeg ning tühistaja (Administraatori) andmed.

 

LKtyhadm3

 

 

 

Lisaks:

- Teatele registreerunud saajatele edastub vastavasisuline e-posti teatis.

 

 

8. LK tühistamise funktsionaalsus on täielikult dubleeritud ka "Laevakülastus" ekraanivormi (LK juba tühistatud  - READ ONLY, nupp "Tühista LK" peidetud)

 

LKtyhadm4