LK loomine

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) >

LK loomine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Antud alalõigu alla välja toodud kõik LK´ega seotud tegevused ja funktsionaalsused:

 

LK sisestamine, tühistamine;

LKE kinnitamine;

Laeva saabumise teadete edastamine;

Lootsiteenus;

Jäämurdja teenus;

Saabumise dokumentide vormistamine (Laeva ja Lasti klaarimine saabumisel);

Dokumentide allkirjastamine ja esitamine;

VTA poolne konteineri kaupa kontroll;

Sadamakapteni teated;

Väljumise dokumentide vormistamine (Laeva ja Lasti klaarimine väljumisel);

Sõidugraafikud.

 

 

Iga LK saab salvestamisel endale unikaalse LK-numbri.

 

Laevakülastuse päise lühikirjeldus sisaldab endast järgmisi andmeid (järgneva näidise baasil)  - "13LK-00751, TRANSLANDIA, IMO: 7429229, Muuga, EE, ETA: 18-Dec-2013 22:00"

 

13                        - LK toimumise aasta number - 2013;

LK                        - laevakülastus;

-00751                        - LK`ele Süsteemi poolt salvestamisel väljastatud unikaalne number;

TRANSLANDIA                - laeva nimi

IMO: 7429229                - laeva IMO (või ka ENI) number;

Muuga, EE                - sadama nimetus millisega LK seotud, koos riigi koodiga millises see asetseb;

ETA:                        - laeva eeldatava saabumise aeg sadamasse (juhul kui Süsteemi sisestatakse ATA - laeva sildumise aeg sadamas, näidatakse seda alati LK lühikirjelduses primaarselt;

18-Dec-2013 22:00        - (ETA või ATA) täpne aeg, mis Süsteemis fikseeritud (kuupäev - kuu - aasta - aeg: tund ja min)        

 

 

 

NB! Juhul kui järgmine sadam on teadmata, siis pole väli "Järgmise sadama ETA" kohustuslik täitmiseks        

 

 

Eraldi on välja toodud alalõik LK "puksiir ja pargas", kus on ära kirjeldatud LK loomise protsess erinevate pargas ekasutamise variantude puhul saabumisel/väljumisel (sama pargasega, ilma pargaseta, uue pargasega). vt. kirjeldust järgmisest alamlõigust: "Süsteemi töö" > "Laevakülastused (LK)" > "LK "puksiir ja pargas"