LK kopeerimine

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Uue LK lisamine Süsteemi Agendi poolt >

LK kopeerimine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

LK´d Süsteemis kopeerida saab ainult Laevaagendi firma Kasutaja õigustega isik (või ka Administraator).

 

 

 

1. Leia LK´de nimekirjast kopeerimiseks sobiv LK, kasuta selleks tabeli päises asetseva filtri võimalusi (vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus").

 

2. Sisene sobivasse LK läbi vastava nupu LK´de nimekirja alguses ja avanevas ekraanivormis "2.Laevakülastus" LK kopeerimiseks kliki nupule "Kopeeri LK", infobloki all "Laevakülastuse kohta".

 

 

Näidis: kopeeritava LK ekraanivorm (aluseks võetud "14LK-07388, TEST VESSEL B, IMO: 000000, Paldiski Põhjasadam, EE, ATA:23-Oct-2014 19:00"

 

copyLK2

 

3. LK kopeerimisel loob Süsteem ise uue LK, millesse kopeeritake (AINULT) järgmised andmed (vt. Näidist all):

 

3.1. LK päise lühikirjeldusest: ainult laeva andmed (nimi ja IMO number);

 

3.2. saki alt "1.Laev": võetakse alati kõik laeva andmed seisuga, mis hetkel EMDE Laevaregistris;

 

3.3. saki alt "2.Laevakülastus": kõik andmed, mis ei ole seotud numbriliste ja ajaliste väärtustega.

 

NB!Juhul kui kopeeritava LK mõni sadam ei ole Sadamate loendis enam aktiivne/puudub, siis LK kopeerumisel jääb vastav väli tühjaks.

 

3.4. saki alt "4.Teated": 72t ja 24t teadete info (v.a. arvatud Ohtlike kaupade info, Teadete saatmise info ja LK tühistamine);

 

3.5. saki alt "6.Dokumendid": andmed väljadelt "Agent", "Reisi lühikirjeldus", "Lasti lühikirjeldus (ingl.k.) ", "Munsterroll" andmed.

 

3.6. saki alt "7.Munsterroll": kõik andmed.

 

3.7. saki alt "10.Dokumendid": andmed väljadelt "Agent", "Reisi lühikirjeldus", "Lasti lühikirjeldus (ingl.k.) ", "Munsterroll" andmed.

 

3.8. saki alt "11.Munsterroll": kõik andmed.

 

3.9. ülejäänud sakkide alt 3, 5, 8, 9, 12, 13 - kopeeritakse ainullt ekraanivormid.

 

 

Näidis: kopeeritud LK ekraanivorm (aluseks võetud "14LK-07388, TEST VESSEL B, IMO: 000000, Paldiski Põhjasadam, EE, ATA:23-Oct-2014 19:00"

 

copyLK

 

 

4. Kopeeritud LK ja selle Teadete ning Dokumentide vormistamine/esitamine toimub sarnaselt teistele tegevustele, mis kirjeldatud järgnevalt alalõigu "Süsteemi töö" alamlõikude all "Laevakülastused (LK)" > "LK loomine" ja "Sõidugraafikud". Süsteem ei luba salvestada puudulikult vormistatud LK´d.

 

5. Unikaalne LK number sisestub LK`ele andmete salvestamisel (samas Administraatoril lisaks võimalik LK numbrit ka käsitsi sisestada/muuta, samas jälgib Süsteem numbri unikaalsuse põhimõtet)..

 

 

 

Lisaks:

- juhul kui klikkida nupule "Kopeeri LK" mitu korda järjest, genereerib Süsteem ka vastava arvu kopeeritud LK´sid (e. võimalik korraga sisestada ka mitu kopeeritud sarnast LK`st). LK´de nimekirja (unikaalse numbriga) satub loodud LK alles pärast selle salvestamist!

 

NB! LK andmete esitaja on kohustatud enne kopeerimisega loodud uue LK Teadete ja Dokumentide esitamist, üle kontrollima eelnevalt kõik esitatavad andmed.