"Puksiir-pargas" LK sisestamine

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine >

"Puksiir-pargas" LK sisestamine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

"Puksiir-pargas" LK´d saab sisestada Süsteemi ainult juhul kui Laeva tüübiks on valitud kas Tõukurlaev, Tõukurpuksiir või Vedurlaev  ( e. Puksiir).

 

NB! Laevaregistris ei ole sellist Laevatüüpi nagu "Pargas"!

Samas on võimalik LK loomise käigus sisestada valikul Puksiiri juurde Pargase andmed, mis säiluvad järgnevalt Laevaregistris kui eraldi Laeva andmed (Puksiir+Pargas). Pargaseks võib valida suvalise Laeava registrist.

 

NB! Süsteem arvestab veeteetasu AINULT saabumisel sisestatud Laeva GT järgi. Luhul kui saabumisel "puksiir+pargas" tüüpi Laev (sisestatakse juurde pargas), arvestatakse veeteetasu mõlema aluse GT summana.

 

Puksiirile pargase lisamisel, liidab Süsteem andmed automaatselt kokku - NT, GT ja pikkuse (LOA, m) parameetrid :

- saabumisel näidatakse vastavad koondandmed Laeva (Puksiiri) andmete infobloki "Parameetrid" vastavatel andmeväjadel (AINULT juhul kui nimetatud andmed Süsteemis olemas).

- väljumisel näidatakse vastavad koondandmed infobloki "Väljumise pargas" vastavatel andmeväljadel (erand: juhul kui saabumine pargasega ja väljumine ilma pargaseta, muudatused Laeva või Pargase andmetes ei kajastu - kajastuvad järgnevalt ainult väljumise dokumentides).

 

 

Süsteemi jaoks Puksiir=Laev  ja Puksiir+(erinev) Pargas = (erinev) Laev. Süsteem pakub sellise LK loomisel järgmised valikud Laevaregistri alusel:

- "Kasuta seda"                        -        sisestab LK`esse Laeva andmed, mis vastaval kasutataval LK real (olenevalt sellest, kas seal oli lihtsalt Puksiir või Puksiir+Pargas, sisestub infoblokk koos Pargase andmetega);

- "See laev pargasega"                -        sisestab LK`sse Laeva andmed, mis vastaval kasutataval LK real (lisaks Puksiiri andmetele, lisandub infoblokk ka Pargase andmete sisestamiseks);

- "Kasuta teise pargasega"        -        sisestab LK`sse Laeva andmed, mis vastaval kasutataval LK real, kuid ilma selles olnud Pargase andmeteta saabumisel - lisaks ilmub teise pargase sisestamise võimalus (e. selline "Puksiir+Pargas=Laev" variant veel puudub Laevaregistri valikust).

 

 

Puksiir võib LK ajal saabuda ilma pargaseta või pargasega.

 

Juhul kui saabutud pargasega, siis Süsteemi funktsionaalsus võimaldab vormistada sellisele LK`le vajadusel väljumise kas sama/teise pargasega või üldse ilma pargaseta.

Juhul kui saabutud pargaseta, siis Süsteemi funktsionaalsus võimaldab vormistada sellisele LK`le vajadusel lisaks väljumise ka pargasega

 

 

NB! Juhul kui proovida LK`sse sisestada "See laev pargasega" valiku puhul, mõnda juba olemas olevat "Puksiir+Pargas=Laev" varianti, siis ilmub veateatis unique. Antud valikuga võimalik sisestada ainult olemas olevat "Puksiir+Pargas=Laev" varianti (Süsteem jälgib sisestatud Laeva unikaalsust). Samas on võimalik vajadusel sisestada alati ka pargas IMO/ENI numbriga 0000000.

 

 

Pargase sisestamise/andmete muutmise viimane aeg LK vormistamisel:

- SAABUMISEL - kuni laeva andmete kinnitamiseni LK sisestamisel Agendi poolt (järgnevalt enam muuta ei saa - vajadusel ainult tühistada ja uuesti sisestada).

- VÄLJUMISEL - sisestamine/vahetamine võimalik kuni ATD saatmiseni Agendi poolt (väljumisel).

 

Vajadusel võimalik Laevaregistrisse uut (Puksiir+Pargas) Laeva eelnevalt eraldi sisestada.

 

 

Pärast Laeva kinnitamist LK´s on LK loomise ülejäänud protsess standardne (vt. eelmise alamlõigu alt "Uue LK lisamine Süsteemi Agendi poolt")