LK avalike andmete päringu võimalus

Navigation:  Süsteemi osad > EMDE avalik info >

LK avalike andmete päringu võimalus

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

LK´e avalike andmete saamiseks on EMDE´s realiseeritud eraldi HTTP POST päring.

 

Päring tuleb esitada aadressil: https://emde.ee/AvalikLKInfo

 

 

 

Näidis: päringu näidis LK`e avalike andmete saamiseks (XML)

 

 

<AvalikLKInfo>

       <Request>

               <ShipName>PAGOLA</ShipName>

         <IMONumber>9339052</IMONumber>

                     <PortLoCode>EEMUG</PortLoCode>

         </Request>

</AvalikLKInfo>

 

 

Päringu parameetrite kirjeldus:

 

ShipName        - Laeva nimi

IMONumber        - Laeva IMO/ENI number

PortLoCode        - Sadama rahvusvaheline kood (LOCODE )

 

 

PIIRANGUD:

1. päringu esitamiseks peavad olema sisestatud andmed vähemalt ühele toodud kolmest parameetrist;

2. päringu XML´is peavad sisestatavad parameetrid  vastama ALATI 100%-lt originaalile ehk poolikult, osaliselt või valesti sisestatud  parameetrite nimetuste sisestamisel  vastuses midagi ei kuvata.

 

 

 

Näidis: vastuse näidis LK`e avalike andmete päringule (XML)

 

<AvalikLKInfo>

 <LKInfo>

         <VesselIdentification xmlns="urn:eu.emsa.ssn" MMSINumber="987654321" CallSign="qwer5" ShipName="TEST999" Flag="DZ">

         </VesselIdentification>

         <VoyageInformation ShipCallId="17LK-00095" LastPort="FIHEL" PortOfCall="EEVAN" PositionInPortOfCall="u6 - 2" ETDFromLastPort="2017-05-16T00:00:00+03:00" ETAToPortOfCall="2017-05-24T10:30:00+03:00" ETDFromPortOfCall="2017-05-25T00:00:00+03:00" NextPort="AEFJR">

         </VoyageInformation>

         <ArrivalNotificationDetails ATAPortOfCall="2017-05-24T00:00:00+03:00">

         </ArrivalNotificationDetails>

         <DepartureNotificationDetails>

         </DepartureNotificationDetails>

         <PublicComment>Test</PublicComment>

 </LKInfo>

 <LKInfo>

         <VesselIdentification xmlns="urn:eu.emsa.ssn" IMONumber="9179983" MMSINumber="212204000" CallSign="P3ZV9" ShipName="MAIN HIGHWAY" Flag="CY">

         </VesselIdentification>

         <VoyageInformation ShipCallId="17LK-00094" LastPort="SEMMA" PortOfCall="EEPLS" ETDFromLastPort="2017-05-23T12:00:00+03:00" ETAToPortOfCall="2017-05-25T00:00:00+03:00" ETDFromPortOfCall="2017-05-26T00:00:00+03:00" NextPort="SEMMA" ETAToNextPort="2017-05-27T16:00:00+03:00">

         </VoyageInformation>

         <ArrivalNotificationDetails>

         </ArrivalNotificationDetails>

         <DepartureNotificationDetails>

         </DepartureNotificationDetails>

 </LKInfo>

</AvalikLKInfo>

 

 

Päringu vastuse parameetrite kirjeldus:

 

LKInfo -  Laevakülastuse info

 

 VesselIdentification                - Laeva identifitseerimine

         MMSINumber                - Laeva MMSI number

         CallSign                - Laeva kutsung

         ShipName                - Laeva nimi

         Flag                        - Laeva lipp

 

 VoyageInformation                - Reisi info

         ShipCallId                - LK ID-number

         LastPort                - Eelmine sadam

         PortOfCall                - Sihtsadam

         PositionInPortOfCall        - asukoht Sihtsadamas

         ETDFromLastPort        - Eelmisest sadamast väljumise ETD

         ETAToPortOfCall        - Sihtsadamasse saabumise ETA

         ETDFromPortOfCall        - Sihtsadamast väljumise ETD

         NextPort                - Järgmine sadam

 

 ArrivalNotificationDetails                - Saabumisteate detailid

         ATAPortOfCall                - Sihtsadamasse saabumise ATA

 

 DepartureNotificationDetails        - Väljumisteate detailid

         ATDFromPortOfCall        - Sihtsadamast väljumise ATD