Lihtsustatud laevakülastused (LLK)

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) >

Lihtsustatud laevakülastused (LLK)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Lihtsustatud laevakülastused (LLK) on mõeldud laevakülastuste vormistamiseks laevadele, millistel seadusandluse aluselvajalik esitada min. osa laeva- ja lasti klaarimisega seotud LK teateid ja dokumente, laeva saabumisel Eesti sadamasse või sellest väljumisel (näit. Kalanduse abilaev; Kalapüügilaev; Kalatöötlemislaev; Kalaveolaev; Siseveeteede kalalaev).

 

ÕIGUSED:

- Lihtsustatud laevakülastus alamlõigu nägemiseks/kasutamiseks Süsteemis, peab Administraatori poolt olema Organisatsioonile eelnevalt väljastatud "Lihtsustatud LK kasutaja" õigused. LLK´dsaab LLKE nimekirja sisestada/seal tühistada Organisatsiooni kasutaja, kellele väljastatud "Lihtsustatud LK kasutaja" roll (samuti on vastavad õigused antud ka Administraatorile ja VA Finantstöötaja kasutajaõigustega kasutajatele).

 

- lisaks näevad riigiametite ja vastavate sadamate kasutajad, samuti ka Administraator ja VA Finantstöötaja kasutaja LK´de nimekirjas mõlemaid LK vorme korraga. LK´de nimekirja juurde loodud eraldi filter "LK tüüp", millega annab LLK`eid ja LK`eid vaadata ühes nimekirjas (valik Kõik avaneb vaikimisi), samuti vajadusel avada eraldi LLK´de või LK´de nimekirjad (vt. Näidiseid all).

 

vt. ka selgitusi eelnevast alalõigust: "Süsteemi osad" > "Peamine" > "Lihtsustatud laevakülastused"

 

NB! LLK juures kasutatav funktsionaalsuste lahendus on suuremalt osalt sarnane LK juures realiseeritud funktsionaalsustega (ainult eemaldatud mõned funktsionaalsused, mis ei ole LLK teadete/dokumentide esitamise juures vajalikud või lisatud mõned funktsionaalsused LLK ekraanivormide efektiivsemaks kasutamiseks andmete sisestamisel).

 

 

nupp excel4   -   Süsteemi on Administraatori poolt üles laaditud nõutud formaadis XLS-failide vastavad mallid, mida Kasutajad saavad nupul klikkimisega alla laadida ja (vajadusel) kasutada  järgnevalt vajalike andmete sisestamiseks Süsteemi.

 

 

LISAKS:

 

- vt. KINDLASTI EELNEVALT informatsiooni alamlõigu alt "Nõuded Süsteemi kasutamiseks esitatavale tööjaamale"

 

- vt. KINDLASTI EELNEVALT informatsiooni alamlõigu alt "Kasutatavad lühendid"

 

- vt. KINDLASTI EELNEVALT informatsiooni alamlõigu alt "(C)one Tarkvara lühikirjeldus"