Lihtsustatud laevakülastused

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Peamine >

Lihtsustatud laevakülastused

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Alamlõik on mõeldud laevakülastuste vormistamiseks laevadele, millistel seadusandluse alusel ei ole vaja esitada kõik laeva- ja lasti klaarimisega seotud LK teateid ja dokumente, laeva saabumisel Eesti sadamasse või sellest väljumisel (näit. Kalanduse abilaev; Kalapüügilaev; Kalatöötlemislaev; Kalaveolaev; Siseveeteede kalalaev).

 

ÕIGUSED:

- Lihtsustatud laevakülastus alamlõigu nägemiseks/kasutamiseks, peab Administraatori poolt olema Organisatsioonile eelnevalt väljastatud "Lihtsustatud LK kasutaja" õigused (samuti on vastavad õigused antud ka Administraatori ja VA Finantstöötaja kasutajaõigustega kasutajatele) .

 

- lisaks näevad riigiametite ja vastavate sadamate kasutajad, samuti ka Administraator ja VA Finantstöötaja kasutaja LK´de nimekirjas mõlemaid LK vorme korraga. LK´de nimekirja juurde loodud eraldi filter "LK tüüp", millega annab LLK´sidd ja LK´sidd vaadata ühes nimekirjas (valik Kõik avaneb vaikimisi), samuti vajadusel avada eraldi LLK´de või LK´de nimekirjad (vt. Näidiseid all).

 

- "Lihtsustatud LK kasutaja" näeb LLK´de nimekirjas ka nn. VABU LLK´sidd (millistel puudub agenteerija) ja oma Organisatsiooni poolt loodud LLK´sidd.

 

 

NB! LLK juures kasutatav funktsionaalsuste lahendus on suuremalt osalt sarnane LK juures realiseeritud funktsionaalsustega (ainult eemaldatud mõned funktsionaalsused, mis ei ole LLK teadete/dokumentide esitamise juures vajalikud või lisatud mõned funktsionaalsused LLK ekraanivormide effektiivsemaks kasutamiseks andmete sisestamisel).

 

 

PÕHILINE ERINEVUS: LLK juures on Sihtsadamaks alati Väljumise sadam!

 

Näidis: LK´de nimekiri (Administraatori õigustega)

 

lkdadmin

 

Näidis: LLK´de nimekiri ("Lihtsustatud LK kasutaja" õigustega).

 

llkd1

 

 

Konkreetse LLK andmete juurde saab siseneda sisendnupu LLKnupp kaudu, vastava LLK rea alguses.

 

 

P.S. Filtri võimalused "Dokumendiga", "Ilma dokumendita" ja "Ära näita järgmiseid laeva tüüpe" on nähtavad/kasutamiseks ainult VA kasutajatele ja Administraatorile.

 

 

LLK ja LK alusel genereeruvad teated ja dokumendid on oma vormilt täiesti identsed. Mõlemad LK vormid omavad sarnast lühikirjeldust, ainult LK-kirje ees vastavalt siis kas "Laevakülastus" või "Lihtsustatud laevakülastus" (näit. "13LK-00751, TRANSLANDIA, IMO: 7429229, Muuga, EE, ETA: 18-Dec-2013 22:00", vt. kirjeldust eelmisest alamlõigust "Laevakülastus")

 

 

 

LLK alla on välja toodud järgmised funktsionaalsused:

- kasutatava laeva andmed ja nende muutmine vajadusel;

- sisestamine, - andmete muutmine, -tühistamine;

- Laevaagendi ATD ja ATA sisestamine;

- Veeteetasu arvestus (antud LK tüübi alla käivad laevad harilikult veeteetasu maksmisest vabastatud);

- kommentaaride siestamine;

- dokumentide elektrooniline allkirjastamine ja esitamine väljumisel/sisenemisel (Ülddeklaratsioon; Munsterroll; Reisijate nimekiri; Laevavarude deklaratsioon; Laevapere varude deklaratsioon, Lastimanifest);

- suvalise lihtdokumendi lisamine LLK juurde;

- Töölaud (koos lisadokumentide pärimise- ja sisestamise võimalusega).

 

vt. tegevusi alalõigust: "Süsteemi töö" > Lihtsustatud laevakülastused (LLK)

 

 

P.S. vt. lisaks ka eelnevaid alamlõike, mis puudutavad Laeva andmete sisestamist, kasutamist või nende muutmist LLK käigus (vajadusel) : Süsteemi osad > Alalõik "Peamine" > "Laevad"

 

 

 

LLK loomise protsess on grupeeritud 4-ja infobloki ja 6-e saki vahel:

 

Näidis: LLK struktuur

 

LLKd

 

 

Laevakülastus

1.Laev

2. Laevakülastus ( vastavalt kokkuleppele, avaneb aktiivne LK just sakiga "2.Laevakülastus")

Dokumendid

3. väljumisel ja saabumisel

Munsterroll

4. Väljumisel

5. Saabumisel

LK koondandmed ja tagasiside

 

 

Näidis: LLK ekraanivorm ("Administraator" õigustega, Agendifirma juba sisestatud)

 

LLK (2)

 

 

 

Näidis: VABA LLK ekraanivorm (agenteerija veel puudub)

 

llkfree