Lühivalik

Navigation:  Süsteemi töö > Abi >

Lühivalik

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Lühikäskude kogumi e. Short-keys kirjelduse vaatamiseks kliki alamlõigul "Lühivalik", alalõigu all "Abi" menüüs ja avaneb PDF fail vastava kirjeldusega.

 

 

Navigeerimine

Filtri seadistamine

Toimetamine

Navigatsioon andmete vaatamise ja toimetamise režiimis

Cursor keys

(←↑→↓)

Liikuda veergude ja sisendväljade vahel

Liikuda toimetaja sees

Shift+↑ / Shift +↓

Sama kui ↑↓

Sõltub jooksvatest sisestamistest

Delete

Kustutada jooksvad sisendandmeid / kustutada veeru element

Sõltub jooksvatest sisestamistest

Insert

- / Sisestada uus element

Sõltub jooksvatest sisestamistest

Backspace

Kustutada jooksvad sisendandmeid ja alustada sisu toimetamist

Sõltub jooksvatest sisestamistest

Enter

Alustada toimetamist / minna rea elemendile

Kinnitada filtri valikut

Kinnitada sisestatud andmed ja minna edasi järgmisele väljale

Escape

-

Loobuda sisestatud andmetest

Tab

Liikumine sisendväljade vahel

Sisendväljade ümberlülitamine

F2

Minna üle filtri seadistamisele

-

-

Ctrl+~

Saata väärtused, värskendada lehekülje andmed

Ctrl+1 … Ctrl+9

Minna leheküljele number…

F12

Minna navigeerimiselt üle filtrisse

Käivitada filter ja minna tagasi navigeerimisse

-

Lisanavigatsioon

Ctrl+PgUp /

Ctrl+PgDown

Liikumine nimekirja lehekülgede vahel Eelmine / Järgmine

Ctrl+< / Ctrl+>

(Ctrl+, / Ctrl+.)

Liikumine Tee elementide vahel

Süsteemsed käsklused

F11

Ava täisekraanil

Ctrl+A

Vali kõik

Ctrl+C

Kopeeri

Ctrl+V

Paiguta siia

Ctrl+X

Eemalda

Ctrl+S

Salvesta jooksva sessiooni andmed

Ctrl+R

Loobu jooksva sessiooni andmetest

Ctrl+W

Sulge jooksev sessioon

Alt+Y / Alt+N

Loo uus element Jah/Ei

 

 

2. Faili sulgemiseks ja Süsteemi tagasipöördumiseks kliki järgnevalt nupul "Tagasi" veebilehitseja päises.