1. Üldiseid Süsteemi seadistusi teostada saab ainult Administraator, vastava ekraanivormi kaudu.

 

2. Sisene alamlõiku "Süsteemi seadistused" alalõigu alt "Administraator" Süsteemis, sakk "Peamine".

 

Näidis:

 

main_menu_administrator_system_settings_main

 

 

3. Avaneb Süsteemi seadistuste ekraanivorm. Seadistamise võimalused (salvesta sisestatavad andmed alati klikiga nupul save):

 

infoblokk "Automatiseeritud parameetrid"

 - "LK:aeg kuni arhiveerimiseni (aastat)"                                                - sisesta väljale number, mitme aasta pärast LK´de andmed automaatselt Süsteemis arhiveeritakse ;

 - "LK:aeg kuni kustutamiseni (aastat)"                                                - sisesta väljale number, mitme aasta pärast LK´de andmed automaatselt Süsteemist eemaldatakse;

 - "Sõidugraafik: LK´de automaatselt etteloomise periood (päeva)"                        - sisesta väljale number, mitmeks päevaks ette Süsteem automaatselt LK´d sõidugraafiku loomisel sisestab;

 - "LK sulgemine pärast laeva väljumist (päeva)"                                        - sisesta väljale number, mitme päeva pärast Süsteem pärast ATD sisestamist LK andmed automaatselt                                                                                                sulgeb;

 - "Kasutajaõiguste lõppemise aeg (mitu päeva ennem saata teade)"                - sisesta väljale number, mitu päeva ennem kasutajaõiguste lõppemist Süsteem saadab automaatselt vastava                                                                                        Eelteate.

 - "Maksetähtaeg on ületatud:(päeva)"                                                - sisesta väljale number, mitme päeva pärast maksutähtaja ületamist edastatakse Süsteemi poolt                                                                                                        vastavasisuline automaatselt teatis Organisatsioonile.

 - "Võlgnevuse teate saatmise aeg: iga (päeva) tagant"                                - sisesta väljale number, iga mitme päeva tagant edastatakse Süsteemi poolt võlgnikule automaatselt                                                                                                vastavasisuline teatis.

 - "Mitu minutit pärast ETD möödumist eelmisest sadamast võtta info SSN´ist"        - sisestada väljale number, mitme minuti pärast peab EMDE esitama ühekordse automaatselt päringi                                                                                        SSNi,pärast sisestatud ETD möödumist eelmisest sadamast (ei toimi juhul, kui LK`e ATA juba sisestatud või                                                                                        päring juba esitatud).                                

 - "Munsterrolli allkirjastamise kontroll enne aega ETA (minutit)"                        - sisesta väljale number, mitu minutit ennem sisestatud aega ETA peab Süsteem kontrollima allkirjastatud                                                                                                Munsterrolli olemasolu LK`des.

 - "Munsterrolli allkirjastamise kontroll enne aega ETD (minutit)"                        - sisesta väljale number, mitu minutit ennem sisestatud aega ETD peab Süsteem kontrollima allkirjastatud                                                                                                Munsterrolli olemasolu LK`des.

 - "Lootsiteenuse vajaduse kontroll enne aega ETA (minutit)"                                - sisesta väljale number, mitu minutit ennem sisestatud aega ETA peab Süsteem kontrollima lootsiteenuste                                                                                        vajadust LK`del.

 - "Lootsiteenuse vajaduse kontroll enne aega ETD (minutit)"                                - sisesta väljale number, mitu minutit ennem sisestatud aega ETD peab Süsteem kontrollima lootsiteenuste                                                                                        vajadust LK`del.

 - "Menetluse teostamise kontroll enne lõpptähtaega (minutit)"                        - sisesta väljale number, mitu minutit ennem määratud Menetluse teostamise lõpptähtaega, edastab                                                                                                Süsteem Kasutajale vastavasisulise E-posti teate.

 

Lisaks: Süsteemis on seadistatud automaatselt isiklike e-maili teadete saatmise perioodilisuse protsess:

 - vastavalt sisestusele saadab Süsteem Kasutajale vastavalt Eelteate kasutajaõiguste tähtaja lõppemisest;

 - sellele järgnevalt, õiguste lõppemise päeval saadab Süsteem Kasutajale vastavalt Teate tema kasutajaõiguste lõppemisest Süsteemis.

 - juhul kui aga kasutajaõigused Kasutajale muudetakse või need lihtsalt ennistatakse, käivitub sarnane protsess automaatselt uuesti.

 

infoblokk "SSN´i teated (Töörežiimi lülitamine)

 - "PortPlus teated"                                                                - aktiviseeri märkeruut ja Süsteem hakkab edastama "PortPlus" teateid SSN´i (EMSA´sse).

 - "Intsidendi teated"                                                                - aktiviseeri märkeruut ja Süsteem hakkab edastama intsidendi teateid SSN´i (EMSA´sse)

 - "ShipCall teated"                                                                - aktiviseeri märkeruut ja Süsteem hakkab edastama "ShipCall" teateid SSN´i (EMSA´sse

 - "Vabastuste teated"                                                                - aktiviseeri märkeruut ja Süsteem hakkab edastama "Exemptions" teateid SSN´i (EMSA´sse)

 

NB! Deaktiveeritud märkeruutude puhul on EMSA`sse saatmise funktsionaalsus väljalülitatud.

 

infoblokk "SSN: Ohtlikud kaubad (kontaktandmed)

 - väli "Telefon"                                                                         - sisesta telefoninumber koos suunakoodiga

 - väli "Faks"                                                                         - sisesta faksinumber koos suunakoodiga.

 - väli "UN/LOCODE"                                                                 - ohtliku kauba kohta teateid edastava riigi tähis, koosregiooni koodiga millise kohta infot edastatakse (antud                                                                                         juhul: kogu Eesti).

NB! Antud juhul tegemist kontaktandmetega, mis edastatakse EMSA´le (kontaktandmed kust võimalik saada detailsemat informatsiooni ohtlike kaupade kohta LK`l, harilikult Veeteede Ameti vastavad kontaktid).

 

infoblokk "Laevad ilma AIS´ita

 - väli "Laiuskraad" ja väli "Pikkuskraad"                                                - sisesta väljadele laiuskraad ja pikkuskraad kaardil, milliste vahele Süsteem hakkab kaardile järgnevalt                                                                                                gruppeerima Laevu, millistele sisestatud küll LK, kuid puuduvad AIS andmed Süsteemis.

 

infoblokk "E-posti saatmise seadistused"

 - väli "Kellelt"                                                                         - sisesta väljale Süsteemi poolne E-posti aadress, milliselt hakkavad saabuma süsteemsed Teated (NO REPLY).        

 - väli "Tugiteenuse E-posti aadress"                                                 - tugiteenuseid osutava üksuse E-posti aadress.

 

infoblokk "x-Tee"

 - väli "Saatja asutuse kood andmete saatmisel EMTA/SAP- süsteemi"                - Organisatsiooni kood, millise nimel Süsteem hakkab saatma x-Tee teateid.

 - väli "E-posti aadress kuhu edastatakse automaatne teade EMTA´st                - e-posti aadress andmevahetuseks EMTA´ga.

 

infoblokk "SAP"

 - väli "Teenuse kood"                                                                - teenuse kood, mis edastatakse XML´is SAP´i

 - väli Viitenumbri eesliide"                                                        - viitenumbri eesliide, mis edastatakse XML´is SAP´i.

 

Ekraanivormi paremale äärele loodud sisendväljad Süsteemi kasutustingimuste sisestamiseks (Kasutajad peavad järgnevalt Süsteemis kinnitama oma nõustumise sisestatud kasutustingimustega):

 - tekstiväli "Kasutustingimused (et)"                                                - süsteemi kasutustingimused Kasutajatele (eesti keeles), sisestatavad kopeerimise teel;

 - tekstiväli "Kasutustingimused (en)"                                                - süsteemi kasutustingimused Kasutajatele (inglise keeles), sisestatavad kopeerimise teel;

 

infoblokk "Vabastuse andnud institutsioon"

 - "Riik"                                                                          - vabastuse andnud institutsiooni riik (valikväli: loend "Riikide register")

 - "Tüüp"                                                                                - vabastuse tüüp        (valikväli: Ei ole valitud; National Competent Authority; Other, Port Authority        

 - "Nimi"                                                                                - vabastuse andnud institutsiooni nimetus

 

infoblokk "Vabastuse kontakt 24/7"

 - "Eesnimi"                                                                        - vabastuse kontakt 24/7 isiku eesnimi                                                                        

 - "Perekonna nimi"                                                                - vabastuse kontakt 24/7 isiku perekonna nimi

 - "Asukoht"                                                                        - vabastuse kontakt 24/7 isiku asukoha riik (valikväli: loend "Riikide register")

 - "Telefon"                                                                        - vabastuse kontakt 24/7 isiku telefoni number        

 - "Faks"                                                                                - vabastuse kontakt 24/7 isiku faksi number

 - "E-post"                                                                        - vabastuse kontakt 24/7 isiku e-posti aadress

 

infoblokk "Jäämurdja töökäsk"

 - tekstiväli "Allkirjastaja andmed"                                                        - siin võimalik sisestada/muuta Jäämurdja Töökäskude allkirjastaja andmeid (Süsteem sisestab automaatselt                                                                                        antud väljale sisestatud andmed järgnevalt allkirjastajaks iga Jäämurdja töökäsu alla)

 

 

Lisaks:

NB! * Kõik antud tärniga tähistatud seadistuste väljad on - täitmiseks kohustuslikud!