Kauba andmete kinnitamine Lastimanifestis sadama poolt

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Lasti manifestide aruanne sadamale >

Kauba andmete kinnitamine Lastimanifestis sadama poolt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kauba andmeid Lastimanifestis kinnitada saab AINULT vastava Sadama kasutaja (või vajadusel ka Administraator).

 

NB! Süsteemi kaudu edastub Statistikaametile kõikide Lastimanifestide informatsioon  -  nii Sadama poolt juba kinnitatud- kui kinnitamata andmetega Manifestide kohta (SA aruanne).

 

Konkreetse Lastimanifesti kauba andmete  juurde siseneda võimalik kas LK`e "Dokumendid" saki kaudu või alamlõigust "Aruanded", vastavas Lastimanifestide aruandes asetseva Manifesti ekraanivormi kaudu.

 

 

1. otse Lastimanifesti ekraanivormi kaudu

1.1. leia Süsteemist vajalik Manifest ja kinnita selles olevad kauba andmed klikiga nupul kinnita , ekraanivormi real "Manifest kinnitatud sadama poolt"

 

Näidis: (Impordi) Lastimanifesti kinnitamine sadama poolt

ManifestApp

 

1.2. sellele järgnevalt aktiviseerub Manifesti ekraanivormi märkeruut real "Manifest kinnitatud sadama poolt"  ja nupp "Kinnita" kaob samalt ekraanivormi realt.

 

SadamAppr

1.3. kauba andmete lõplikuks kinnitamiseks Manifestis kliki nupul save või andmete kinnitusest loobumiseks Manifestis kliki samas nupule loobu.  

 

 

Näidis: Lasti Manifesti staatused Sadama kasutajale välja toodud "Dokumendid" ekraanivormi (Sadama kasutaja õigustega ekraanivorm)

 

sadamAppr7

 

redbul - punase RING-tähisega lahtris "Staatus" tähistatud Sadama poolt kinnitamata Lasti manifestid (kursori suunamisel  RING-tähisele ilmub teatis: "Manifest sadama poolt kinnitamata"

 

2. või kinnita kauba andmed Manifestis "Aruanded" alalõigu kaudu, milleks:

 

2.1. kliki aruandele "Lastimanifestide aruanne sadamale", mis asub peamenüü alalõigu all "Aruanded".

 

2.2. kasuta vajaliku/vajalike Manifesti/de leidmiseks filtrite võimalusi Manifestide nimekirja päises või olemasolevaid jaotuseid aruandes (vt. selgitusi eelnevast alamlõigust "Lastimanifestde aruanne sadamale").

 

Näidis: Lastimanifestide aruanne Sadamale, Sadama kasutaja õigustega ekraanivorm (punasega read nimekirjas - Sadama poolt kinnitamata andmetega Lasti manifestid)

sadamAppr2

 

 

2.3. võimalik on kinnitada kauba andmeid 1-e Manifesti kaupa või siis ka mitmes Manifestis korraga

 

Näidis:

sadamAppr2

 

NB! Lastimanifestide aruandes sadamale on Sadama kasutaja rollile on Sadama poolt kinnitamata Manifestid Aruandes välja toodud punaste kirjetega ja Dokumentide nimekirjas vastava Manifesti kirje taga punane RING-tähis.

 

2.4. aktiviseeri märkeruut kinnitatava/te Manifesti/de kirje/te rea alguses (või kõikide Manifestide aktiviseerimiseks  kliki nupul "Vali kõik" nimekirja päises / märkeruutude deaktiveerimiseks kliki nupul "Vabasta kõik" (vt. Näidist p. 2.3.)

 

2.5. kliki funktsionaalsele nupule saada ja vali valikust klikiga "Kinnita manifestid (terminali poolt")   (vt. Näidist p.2.3)

 

Näidis:

sadamAppr4

 

 

 

NB! Juhul kui aktiviseeritud mitu Manifesti korraga, kinnitatakse nende andmed korraga

 

2.6. Valitud (aktiviseeritud märkeruuduga) Manifest/id avanevad uues "Kinnita manifestid (sadama poolt)" ekraanivormis.

 

2.7. Kauba andmete kinnitamiseks Manifesti/de/s kliki avanenud Dialoogis "Kas soovite kinnitada manifestid" nupul "Jah" (juhul kui ei soovi kinnitada, siis nupule "Ei")

 

Näidis:

sadamAppr5

 

 

2.8. Salvesta oma tegevus nupuga save.

 

3. Salvestamisele järgnevalt:

 

3.1. kinnitatud kauba andmetega Lastimanifestide andmereale, lahtris "Sadama poolt kinnitatud" sisestub staatus "Jah"  

 

Näidis:

 

sadamAppr6