Lastimanifesti tühistamine (LLK)

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > Lihtsustatud laevakülastused (LLK) > Väljumise dokumentide vormistamine (LLK) > Lasti manifest väljumisel (LLK) >

Lastimanifesti tühistamine (LLK)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Lastimanifestide andmed sisestab ja esitab Lihtsustatud LK kasutaja (vajadusel võimalik ka Administraatori õigustega).

 

 

Väljumise Lastimanifesti tühistamine võimalik kuni ATD sisestamiseni.

 

 

1. Lihtsustatud LK kasutaja siseneb Süsteemi alamlõiku "Lihtsustatud laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs. Leia LLK´de nimekirjast vajalik LLK, kasuta selleks filtrite võimalusi LLK´de nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus").

 

2. LLK andmetesse sisenemiseks, kliki nupule LLKnupp vastava LLK rea alguses ja LLK andmed avanevad sakilt "2. Laevakülastus".

 

3. Sisene järgnevalt sakile "3.Dokumendid" (Väljumisel)".

 

Näidis: Väljumise Lastimanifestide nimekiri

llklmv4

4. Sisene vajalikku Väljumise Lastimanifesti klikiga vastava rea alguses asetseva nupu Me kaudu Lastimanifestide nimekirjas.

 

LLKlmvdel

 

 

 

5. Lastimanifesti tühistamiseks kliki nupule "Tühista" ekraanivormi all vasakul (vt. Näidist p.4).

 

LLKlmvdel2

 

6. Lastimanifesti andmed tühistatakse:

- muutub Lastimanifesti staatus - Manifest tühistatud ;

- süsteemselt fikseeritakse saatmise täpne aeg ja samuti võimalik klikiga nupul tel vaadata tühistaja kontaktandmeid.

 

- salvesta oma tegevus kindlasti klikiga nupul save (tühistamisest loobumiseks aga kliki nupul bluearrow päises) .

- kõik Lastimanifesti andmed järgnevalt READ ONLY

 

 

Näidis: LLK, Lastimanifestide nimekiri väljumisel (Dokumendid Väljumisel ekraanivormi, alumises osas), Lastimanifesti Staatus muutunud - Manifest tühistatud

LLKlmv5

 

 

7. LLK Töölaual muutub Väljumise Lastimanifesti Staatus  - Tühistatud. Tühistatud Lastimanifesti kõik dokumentide versioonid salvestuvad Dokumendi ajaloos (vt. selgitusi alamlõigus: "Süsteemi töö" > "Lihtsustatud laevakülastused (LLK)" > "LLK Töölauad").