Lastimanifesti tühistamine (LLK)

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > Lihtsustatud laevakülastused (LLK) > Saabumise dokumentide vormistamine (LLK) > Lasti manifest saabumisel (LLK) >

Lastimanifesti tühistamine (LLK)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Lastimanifestide andmed sisestab ja esitab Lihtsustatud LK kasutaja (vajadusel võimalik ka Administraatori õigustega kasutajal).

 

Saabumise Lastimanifesti tühistamine võimalik kuni LLK sulgemiseni (süsteemselt seadistatav parameeter Administraatori poolt)

 

 

1. Lihtsustatud LK kasutaja siseneb Süsteemi alamlõiku "Lihtsustatud laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs. Leia LLK´de nimekirjast vajalik LLK, kasuta selleks filtrite võimalusi LLK´de nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus").

 

2. LLK andmetesse sisenemiseks, kliki nupule LLKnupp vastava LLK rea alguses ja LLK andmed avanevad sakilt "2. Laevakülastus".

 

3. Sisene järgnevalt sakile "3.Dokumendid" (Saabumisel)".

 

4. Sisene vajalikku Väljumise Lastimanifesti klikiga vastava rea alguses asetseva nupu Me kaudu Lastimanifestide nimekirjas.

 

 

vt. kirjeldust Lasti Manifesti tühistamisest (LLK) alamlõigu alt "Lastimanifesti tühistamine" (Väljumisel)