Lastimanifesti saatmine (LLK)

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > Lihtsustatud laevakülastused (LLK) > Saabumise dokumentide vormistamine (LLK) > Lasti manifest saabumisel (LLK) >

Lastimanifesti saatmine (LLK)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Lastimanifestide andmed esitab ja saadab Lihtsustatud LK kasutaja (vajadusel võimalik ka Administraatori õigustega).

 

 

1. Lihtsustatud LK kasutaja siseneb Süsteemi alamlõiku "Lihtsustatud laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs. Leia LLK´de nimekirjast vajalik LLK, kasuta selleks filtrite võimalusi LLK´de nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus").

 

2. LLK andmetesse sisenemiseks, kliki nupule LLKnupp vastava LLK rea alguses ja LLK andmed avanevad sakilt "2. Laevakülastus".

 

3. Sisene LK vastava rea alguses paikneva nupu LKnupp kaudu nimekirjas ja sealt sakile "3.Dokumendid" (Saabumisel)".

 

4. Sisene vajalikku Saabumise Lastimanifesti klikiga vastava rea alguses asetseva nupu Me kaudu infoblokis "Lastimanifestid".

 

 

vt. kirjeldust Lastimanifesti saatmiseks (LLK) alamlõigu alt "Lastimanifesti saatmine" (Väljumisel)