Lastimanifesti saatmine (LLK)

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > Lihtsustatud laevakülastused (LLK) > Väljumise dokumentide vormistamine (LLK) > Lasti manifest väljumisel (LLK) >

Lastimanifesti saatmine (LLK)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Lastimanifest/ide andmed esitab Lihtsustatud LK kasutaja (vajadusel võimalik ka Administraatori õigustega).

 

 

1. Lihtsustatud LK kasutaja siseneb Süsteemi alamlõiku "Lihtsustatud laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs. Leia LLK´de nimekirjast vajalik LLK, kasuta selleks filtrite võimalusi LLK´de nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus").

 

2. LLK andmetesse sisenemiseks, kliki nupule LLKnupp vastava LLK rea alguses ja LLK andmed avanevad sakilt "2. Laevakülastus".

 

3. Sisene LK vastava rea alguses paikneva nupu LKnupp kaudu nimekirjas ja sealt sakile "3.Dokumendid" (Väljumisel)".

 

4. Sisene vajalikku Väljumise Lastimanifesti klikiga vastava rea alguses asetseva nupu Me kaudu infoblokis "Lastimanifestid".

 

 

5. Lastimanifesti saatmiseks peavad olema täidetud vähemalt täitmiseks nõutud andmeväljad (*) ja üles laaditud Väljumise Lastimanifesti skaneeritud dokument.

 

 

 

Näidis: LLK, saadetud Väljumise Lastimanifest

LLKlmsend

 

6. Lastimanifesti saatmiseks kliki nupule "Saada" ekraanivormi all (vt. Näidist p. 5):

- andmed salvestatakse;

- Lastimanifesti andmed edastatakse nomineeritud saajatele (Sadam, PPA, EMTA, PA, VTA, SA);

- muutub Lastimanifesti staatus - Manifest saadetud;

- süsteemselt fikseeritakse saatmise täpne aeg ja samuti võimalik klikiga nupul tel saatja kontaktandmeid.

 

 

7. LLK Töölaual muutub Väljumise Lastimanifesti Staatus  - Saadetud. Lisaks salvestub saadetud dokument, koos viimase versiooniga (kõik dokumentide versioonid salvestuvad Dokumendi ajaloos (vt. selgitusi alamlõigus: "Süsteemi töö" > "Lihtsustatud laevakülastused (LLK)" > "LLK Töölauad").

 

 

Näidis: LLK, Lastimanifestide nimekiri väljumisel (Dokumendid Väljumisel ekraanivormi, alumises osas), Lastimanifesti Staatus muutunud - Manifest saadetud

LLKlmsent

 

 

 

Lisaks:

salvestatud Lastimanifeste Süsteemist eemaldada ei ole võimalik - neid on võimalik vajadusel ainult tühistada (READ ONLY).