Lastimanifesti loomine (LLK)

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > Lihtsustatud laevakülastused (LLK) > Väljumise dokumentide vormistamine (LLK) > Lasti manifest väljumisel (LLK) >

Lastimanifesti loomine (LLK)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Lastimanifest/ide andmed sisestab ja esitab Lihtsustatud LK kasutaja (vajadusel võimalik ka Administraatori õigustega).

 

 

 

1. Lihtsustatud LK kasutaja siseneb Süsteemi alamlõiku "Lihtsustatud laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs. Leia LLK´de nimekirjast vajalik LLK, kasuta selleks filtrite võimalusi LLK´de nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus").

 

2. LLK andmetesse sisenemiseks, kliki nupule LLKnupp vastava LLK rea alguses ja LLK andmed avanevad sakilt "2. Laevakülastus".

 

3. Sisene järgnevalt sakile "3.Dokumendid" (Väljumisel)".

 

Näidis: Lastimanifesti sisestamine

 

LLKlmv

 

4. Lastimanifesti/de andmete sisestamiseks kliki nupule plus infobloki päises "Lastimanifestid" ja avaneb uus Ekspordi lastimanifesti ekraanivorm Dialoogigga "Luua uus" Jah/Ei.

 

LLKlmv1

 

5. Täida vorm:

 

Vormi kirjeldus

 

Lahtri nimetus

Kohustuslik

Selgitus


 


"LKE"

X

sisesta lahtrisse LKE osa (number, Objekt või Terminali nimi või selle osa) ja vali ilmuvast valikust klikiga sobiv lahtrisse; ANTUD juhul sisesta valikust: 1

"Lossimiskoht"

X

sisesta lahtrisse sadama nimi või selle osa ja vali ilmuvast valikust klikiga sobiv lahtrisse;

"Looja"

 

rida ilmub/reale sisestub automaatselt Lihtsustatud LK kasutaja Organisatsiooni nimetus, kelle nimel Manifesti luuakse

"Deklarant"

 

AINULT VAJADUSEL sisesta lahtrisse Organisatsiooni nimi või selle osa ja vali ilmuvast valikust klikiga sobiv lahtrisse.

(Vajadusel) kasuta Organisatsioonide loendist vajaliku nime leidmiseks otsingu funktsiooni search, rea lõpus. Klikkimisel avaneb Organisatsioonide loend: vajaliku Esitaja andmete sisestamiseks, kliki nupul vali2 sobiva rea lõpus. Kasuta sobiva koodi leidmiseks filtri võimalusi loendi päises. Otsingu tühistamiseks kliki nupul "Tühistada valik" ekraani paremas ülemise ääres. SALVESTA oma tegevus.

NB! Deklarandi määramisel Deklratsioonile ilmub ekraani päisesse alati hoiatav teade "Kas olete kindel, et soovite dokumentide täitmise õiguse üle anda Deklarandile", koos Dialoogiga "Jah/Ei". Andmete salvestamiseks vormis, tuleb sellisel juhul eelnevalt valida Dialoogist sobiv vastus (vt. Näidist all)

"Brutokaal" (kg)

 

sisesta väljale kauba brutokaalkilodes (enne koma kuni 10 kohta, pärast koma kuni 3 kohta ülejäänud ümardatakse)

"Üldine brutokaal" (kg)

 

sisesta väljale kauba üldine brutokaalkilodes (enne koma kuni 10 kohta, pärast koma kuni 3 kohta ülejäänud ümardatakse);

Faili üles laadimine

 

(funktsioon) kliki nupule "Vali" ja laadi üles skaneeritud lastimanifesti dokument (standardne faili üleslaadimise protseduur arvuti kõvakettalt), lubatud PDF, samuti ka teised formaadid. ALLES pärast seda ilmub vormi paremale ääre alla nupp "Saada"

Lubada terminalil näha originaal-dokumenti

 

aktiviseeri ainult juhul, kui vajalik näidata üles laaditud lastimanifesti skaneeritud dokumenti ka Terminalile ;

rida Staatus

 

rida täitub automaatselt pärast tegevuse teostamist, lisaks staatusele fikseeritakse ka tegevuse teostamise aeg.

Staatuse variandid: Manifest saadetud; Manifest tühistatud; juhul kui Staatus puudub - Manifesti ei ole saadetud.

nupp "Tühista"

 

klikkimisel, ei ole antud Manifesti andmeid enam muuta võimalik (READ ONLY)

nupp "Saada"

 

ilmub alles pärast faili üleslaadimist reale "Faili üles laadimine". Klikkimisel edastub üles laaditud lastimanifesti dokument süsteemselt nomineeritud kasutajatele, millest nad saavad ka vastavasisulise e-maili Teate

Konteiner- ja RO-RO kaupade osa:                        LLK puhul EI TÄIDETA

 

 

NB! Andmete uuendamiseks sisestamisel, on soovitatav aktiivne ekraan alati "üle lugeda" (kliki aktiivsel alalõigu sakil vormis või Tee Vaatel ).

 

 

6. Laadi vastava funktsiooni abil dokument üles reale "Faili üles laadimine"(standardne dokumendi üleslaadimise protsess arvuti kõvakettalt), skaneeritud dokument (PDF , või muu skaneeritud dokumendi versioon) ja sellele järgnevalt:

- ilmub nupp "Saada", dokumendi edastamiseks nomineeritud kasutajatele;

- kaob Dialoog "Luua uus" Jah/Ei ja loodud Lastimanifest sisestub LLK Lastimanifestide nimekirja väljumisel.

 

Näidis: LLK, Lastimanifestide nimekiri väljumisel (Dokumendid Väljumisel ekraanivormi, alumises osas)

LLKlmv3

 

 

Näidis: LLK, täidetud, kuid esitamata Lastimanifest

 

LLKlmv2

 

7. LLK Töölaual veel antud Väljumise Lastimanifesti Staatus  - Ei ole saadetud (vt. selgitusi alamlõigus: "Süsteemi töö" > "Lihtsustatud laevakülastused (LLK)" > "LLK Töölauad").