Lastimanifest saabumisel (LLK)

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > Lihtsustatud laevakülastused (LLK) > Saabumise dokumentide vormistamine (LLK) >

Lastimanifest saabumisel (LLK)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Lastimanifest/ide andmed sisestab ja esitab Lihtsustatud LK kasutaja (vajadusel võimalik ka Administraatori õigustega).

 

Lastimanifeste saab esitada mitu korda kuni LLK sulgemiseni (süsteemselt seadistatav parameeter Administraatori poolt)

 

Salvestatud Lastimanifeste Süsteemist eemaldada ei ole võimalik - neid on võimalik vajadusel ainult tühistada (READ ONLY).

 

Antud alamlõigu all kirjeldatud tegevused:

- "Lastimanifesti loomine (LLK)";

- "Lastimanifesti saatmine (LLK)";

- "Lastimanifesti tühistamine (LLK)".