Lasti klaarimine saabumisel (IMPORT)

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Saabumise dokumentide vormistamine >

Lasti klaarimine saabumisel (IMPORT)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Antud alamlõigu alla on koondatud kõik lasti klaarimisega seotud tegevused LK ajal laeva saabumisel:

 

- Lastimanifestide sisestamine Süsteemi ja saatmine nomineeritud saajatele;

- ICS vormistamine, MRN-numbri sisestumine EMTA süsteemist;

- Saabumisteate saatmine EMTA süsteemi;

- Ümbersuunamisteate saatmine EMTA süsteemi (vajadusel);

- Logide jälgimine.

 

OLENEVALT SELLEST, kas Laev saabub Eestisse EL sadamast või mitte-EL sadamast on Süsteemis realiseeritud järgmised erinevused vormides:

 

Manifestide juurde Deklaratsioonide lisamise valiku võimalused

- saabumisel EL sadamast        - avaneb lisamisel koheselt "Kaubamanifest" vorm ainult (valiku võimalus puudub);

- saabumisel mitte EL sadamast        - avaneb Deklaratsioonide valik, millest võimalik valida ainult "ENS", "ENS (AEO)" ja "Loend" vormide vahel.

 

 

Lastimanifesti ja Transiidi lastimanifesti vormid

- saabumisel mitte EL sadamast -  ilmuvad Transiidi lastimanifesti ICS infoblokki, lisaks reale valikuga "Esimese saabumiskoha kood", andmete sisestamiseks juurde read valikutega "Marsruudil läbitavate riikide koodid" ja "Järgnev sisenemistolliasutus".

 

 

Laevaagendi firma kasutaja saab vormistada kaubadokumendid kas iseseisvalt või määrata ICS`i vormistamiseks konkreetse Deklarandi (KSIE).

KSIE õigustega kasutaja näeb Süsteemis kõiki LK´sid ja võib lisada/vormistada vajadusel Lastimanifesti suvalisele nendest. Lisaks Deklarandil võimalik tema poolt vormistatavale Lastimanifestile määrata teist Deklaranti. Administraatoril õigustega kasutaja saab asendada vajadusel kõiki kaubadokumentide vormistamisega seotud kasutajaid/rolle.

 

 

NB! Andmete uuendamiseks sisestamisel on soovitatav aktiivne ekraan alati "üle lugeda" (kliki aktiivsel alalõigu sakil vormis või Tee Vaatel ).